Начало / Акцент Евро Финансиране / Агро министерството коригира наредбата за директни плащания

Агро министерството коригира наредбата за директни плащания

За да получат субсидии, стопаните на памук трябва да са го ожънали до 30 ноември

Производителите на памук трябва да са приключили с жътвата му до 30 ноември. Това е една от промените, заложени в проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Проектът отменя наложеното ограничение животните, заявени за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, да не бъдат подпомагани по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки. То бе залегнало в чл.26, ал. 3, която отпада.

Проектонаредбата посочва и документите, с които стопаните на млечни крави, крави под селекционен контрол, биволи и овце и кози под селекция, трябва да доказват произведеното мляко, за да получат обвързани плащания. Това са фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон; документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Кандидатите по схемите за млечни крави, крави под селекционен контрол, биволи и овце и кози под селекция с регистрирани обекти по чл. 12 от Закона за храните, със затворен цикъл на производство, които имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция, се посочва в проектонаредбата.

Производителите на биологична оранжерийна продукция – със сертифицирано производство или в преход, трябва да удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от минималните добиви, определени за конвенционалното производство.

При регистрирането/пререгистрирането като земеделски производители, фермерите ще трябва да подпишат декларация, че са запознати със нововъведената забрана по чл. 45, параграф 10б от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 за използване на продукти за растителна защита върху площи с угари, площи с междинни култури или зелена покривка, площи с култури, които обогатяват почвата с азот и площи с ивици хектари по краищата на гори.

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.