Начало / Акцент Евро Финансиране / Виж как се разпределя извънредната помощ от ЕС за млечни животни

Виж как се разпределя извънредната помощ от ЕС за млечни животни

кравиЗаповедта на земеделския министър Десислава Танева за разпределяне на извънредната европейска помощ за млечни животни е публикувана. Финансиране ще получат стопанствата с крави и биволици, както и с овце-майки и кози майки. Общият бюджет на помощта е 11 343 800 лева.

ЗАПОВЕД

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 6, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните и чл. 1, параграф 1, ал. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8.09.2016 г. за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други животновъдни сектори (ОВ, L 242/09.09.2016 г.), и с одобрен Доклад № 93-9401/03.10.2016 г. на заместник-министър на земеделието и храните
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Утвърждавам:
1. Указания за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, съгласно Приложение № 1;
2. Указания за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи за производство, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, съгласно Приложение № 2;
3. Указания за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, съгласно Приложение № 3.
II. Определям бюджет по схемите за извънредно подпомагане, както следва:
1. Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства:
1.1. За крави и биволици – 2 105 300 лв.
1.2. За овце-майки и кози-майки – 294 800 лв.
2. Схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:
2.1. За крави и биволици – 4 247 300 лв.
2.2. За овце-майки и кози-майки – 1 038 300 лв.
3. Схема за прилагане на екстензивни методи за производство:
3.1. За крави и биволици – 2 938 800 лв.
3.2. За овце-майки и кози-майки – 719 300 лв.
III. Определям следните срокове за прилагане на схемите за извънредно подпомагане:
1. Срок за публично оповестяване на допустимите за подпомагане бенефициенти – 11.10.2016 г.
2. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие” – от 11.10.2016 г. до 21.10. 2016 г.
3. Срок за изплащане на помощта от ДФ”Земеделие” – да бъде изплатено от Дължавен фонд „Земеделие” до 4.11.2016 г.
ІV. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ в деня на нейното издаване.
Контрола за изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,
Министър 

Европейски проекти - novek

ВИЖ СЪЩО

Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за  втори път обществено обсъждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *