Начало / Всички публикации

Всички публикации

август, 2018

 • 17 август

  Реколтата от пшеница ще е с 8% надолу, от домати – с 52 на сто плюс

  Очаква се производството на ябълки да се удвои По оперативни данни, към 09.08.2018 г. са ожънати 97% от площите с пшеница в страната и 98% от тези с ечемик и маслодайна рапица. При всички основни есенни култури през настоящата кампания се отчитат по-ниски средни добиви от миналогодишните, което се отразява …

 • 16 август

  Атанас Добрев инспектира барикадите срещу Африканска чума по свинете

  110 км ограда е изградена, на северните ГКПП транспортните средства минават през дезинфекционни вани Над 110 от общо 133 километровото съоръжение за превенция срещу Африканската чума по свинете (АЧС) вече са изградени. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на контролни проверки в района на ГКПП …

 • 16 август

  Аграрни министри от Източна и Централна Европа обединиха позициите си

  България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) подписаха  Обща позиция по Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Тя ще бъде представена в …

 • 15 август

  МЗХГ изпълнява препоръки на Сметната палата за силен контрол върху биохрани

  Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) изпълнява  препоръките от одита на Сметна палата за засилване на контрола върху биохрани и продукти. Това включва подобряване на системата за контрол над биологичното производство, включваща контролиращите лица, Министерството на земеделието и Агенцията по безопасност на храните. Контролиращите лица отговарят пряко за контрола върху производството, …

 • 15 август

  Мярка 6.4.1 подканя лекари, фармацевти и инвеститори в социални домове да се възползват от мярка 6.4.1

  Услугите във всички сектори, извършвани в селските райони, ще бъдат подпомогнати с бюджет от 35 млн. евро (68 453 000 лв.) по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. В сайта на земеделското министерство са публикувани за повторно обсъждане насоките и условията по подмярката. За създаване социални домове за настаняване на възрастни хора и …

 • 14 август

  За процедурата „неземеделски дейности“ по мярка 6.4.1 е предвиден бюджет от 30 млн. евро

  Ще се подпомага и изграждането на инсталации за възобновяема енергия за собствени нужди За повторно обсъждане са публикувани условията и насоките за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от …

 • 14 август

  Близо 6 млн. лв. са определени за занаятите по мярка 6.4.1

  Условията и насоките за кандидатстване по процедура „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностии“ са публикувани в сайта на земеделското министерство (МЗХГ). Бюджетът за подпомагане на занаятчиите е 3 милиона евро (5 867 400.00 лева). Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително …

 • 14 август

  852-ма розопроизводители получиха по 515 лв./ха de minimis

  ДФ „Земеделие“ изплати на розопроизводителите близо 2 млн. лева (1 921 520 лв.) по схемата на минималната държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. Субсидиите са преведени на 852 земеделски стопани. Подпомагането се предоставя на площ, за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза. …

 • 14 август

  МЗХГ стартира теренни проверки на физическите блокове

  МЗХГ започва специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл). Основана цел на проверката е да установи дали съответните площи във ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за …

 • 13 август

  С 83,8 млн. лв. се увеличава бюджетът по мярка 7.2 за 17 проекта

  Със заповед от 10 август земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета по мярка 7.2 от приема през 2016 г. с 42 826 879.91  евро (83 762 096.53 лв.). Увеличението касае единствено проектите за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони. Първоначално, …