Начало / Всички публикациистраница 10

Всички публикации

януари, 2018

 • 17 януари

  Мярка 4.2 ще се отвори на 29 януари

  Мярка 7.2 ще тръгне февруари с бюджет от 100 млн. евро Втори прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг за селскостопански продукти“ ще бъде пуснат на 29 януари, съобщи днес, отговаряйки на въпрос, свързан с мярка 7.2 земеделският министър Румен Порожанов. Това се случи по време на блиц-контрола в парламентарната земеделска …

 • 17 януари

  По заповед на аграрния министър се увеличава бюджетът по мярка 7.2

  Аграрният министър Румен Порожанов увеличава бюджета по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- първи прием, с проект на заповед, публикуван днес. От фонд „Земеделие“ са предоставили информация за броя на проектите с еднакъв брой точки, а също и така и за …

 • 17 януари

  Кредитите на фонд „Земеделие“ ще са с 4% годишна лихва

  Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 4% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2018 година. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране: Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство; Схема за кредитиране на лица с одобрени …

 • 16 януари

  Вторият транш от националната помощ за говеда, овце и кози е 31.3 млн. лв.

  УС на ДФЗ-РА утвърди общ финансов ресурс до 31 349 188 лв. за изплащане на втория транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2017 г. Средствата …

 • 16 януари

  Стопаните на трайни насаждения отчитат зимните пръскания от 8 февруари до 2 март

  Тазгодишният бюджет на помощта за борба с вредителите е 4.7 млн. лв. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2018 г. в размер на 4 700 000 лв. по схемата на държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за …

 • 16 януари

  ДФ „Земеделие“ изплати остатъка от помощта за газьола

  Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 10 687 078 лева на 8 250 земеделски стопани по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Средствата представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната помощ за всички земеделски стопани по схемата. В края …

 • 15 януари

  Площните мерки по ПРСР са изпълнени на 43%, инвестиционните – на 9%

  За последното тримесечие на 2017 година ПРСР 2014-2020 е достигнала изпълнение (договаряне и поети ангажименти по площни мерки) в размер 43,2% от общия бюджет от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Напредъкът за тримесечието е с близо 7% спрямо предходни периоди, а договорената сума от периода 305 …

 • 15 януари

  ЕК пита: Кои са политиките с добавена стойност

  През 2018 г. Европейската комисия ще изготви предложения за бъдещи финансови програми за многогодишната финансова рамка след 2020 г., която е дългосрочен бюджет на ЕС. Предложенията ще бъдат разработени така, че да позволят на ЕС да реши неотложни задачи, които са най-важни, в области, в които е възможно да се …

 • 15 януари

  Агро министерството коригира наредбата за директни плащания

  За да получат субсидии, стопаните на памук трябва да са го ожънали до 30 ноември Производителите на памук трябва да са приключили с жътвата му до 30 ноември. Това е една от промените, заложени в проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите …

 • 12 януари

  През 2018г. се предвиждат разнообразни приеми по ОПИК 2014-2020

  Здравейте! Днес ще разгледаме процедурите от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК 2014-2020), по които според индикативния график представен от Управляващия орган, предстои прием на проектни предложения през календарната 2018 г. Започваме с две процедури, които бяха в индикативния график за 2017г., но всъщност приемът на проектните предложения предстои …