Начало / Всички публикациистраница 153

Всички публикации

февруари, 2014

 • 21 февруари

  Безплатни обучителни курсове за фермери по Мярка 111

  Обучаващите организации, които се финансират по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ ще организират безплатни курсове, в които могат да вземат участие всички заети в селското и горското стопанство, стига те да са пълнолетни. Растениевъдство, животновъдство, лесовъдство са само част от темите, които ще бъдат …

 • 21 февруари

  Нова европейска програма „ Хоризонт 2020” ще финансира малки и средни компании с иновационни идеи.

  Нова европейска програма „ Хоризонт 2020” с бюджет 79 млрд. евро за 2014-2020 ще финансира иновации. Малки и средни български компании ще могат да кандидатстват за финансиране на иновации директно от Брюксел. Различното при нея е, че за разлика от другите оперативни програми, при които има определен бюджет за всяка страна …

 • 21 февруари

  На 26 февруари ще се проведе обществено обсъждане на Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г.

  На 26 февруари от 13 ч. в Зала 6 на Националния дворец на културата ще се проведе публично обсъждане на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г. Чрез този документ се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на …

 • 19 февруари

  Без точки през 2014г за проекти на млади фермери, желаещи да кандидатстват по мярка 214 „Агроекологични плащания”

   В отговор на официално запитване до Министерството на земеделието и храните, отправено от Фермер. БГ, на въпроса : „Ще отпаднат ли (както твърдят младите фермери) точките за агроекология (за поети в даден проект агроекологични ангажименти)?”  от МЗХ отговарят, че: „По отношение на критерия, насочен към „Проекти на млади фермери, които …

 • 19 февруари

  Инвстиционна подкрепа през новия програмен период по ПРСР 2014-2020

    Инвестиционната подкрепа през новия програмен период ще бъде обособена в две основни направления, а именно това ще бъдат: Приоритет 2 „Конкурентноспособност и жизнеспособност на селското стопанство“ Приоритет 3 „Насърчаване на организацията на хранителната верига и управление на риска“ Финансирането ще бъде насочено към различни инвестиционни области, включващи: Инвестиции за …

декември, 2013

 • 3 декември

  ВАЖНО: Покана до всички бенефициенти по мярка 121 и мярка 123

  Във връзка с РИСК ОТ НЕУСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, поради невъзможност за кредитиране, респективно за изпълнение на одобрени от ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ (ДФЗ) проекти по ПРСР, поради практическо незачитане на гаранциите за малки и средни предприятия от Национален Гаранционен Фонд (НГФ) от страна на …

ноември, 2013

 • 12 ноември

  Програмен период 2014 – 2020! Какво се очаква по ПРСР!

  Зачислилите запитвания за програмен период 2014 – 2020 и какво точно ще се случва – въобще дали ще има такъв ме провокира да напиша няколко реда по тази тема. Това, което мога да кажа към този момент, имайки предвид все още липсващата информация по отношение на това, какво се очаква …

октомври, 2013

 • 23 октомври

  Технологична модернизация – Малки и средни предприятия

  От 23.10.2013 до 23.12.2013 ще бъде отворена за прием на проектни предложения процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Как обаче можем да се възползваме от възможностите за безвъзмездно финансиране и какво е необходимо, за подготовката на проектно предложение. Кой може да кандидатства Процедурата е насочена към предоставяне …

 • 18 октомври

  Chiefs urge end to European austerity

  Grappling with a sixth straight year of declining European sheduled delivery, Joined growing level of resistance to the region’s austerity measures. Fiat CEO Sergio Marchionne spoke out against deeper spending budget cuts in Europe at the Geneva auto show as Renault CEO Carlos Ghosn urged government spending to revive the …

 • 3 октомври

  Закупуването на луксозни превозни средства не е приоритет!

  Преди седмица Българска асоциация на бенефициентите по европейски проекти (БАБЕП) сигнализира на компетентните институции за проблем около ПРСР, свързан с наличието на много проекти, които кандидатстват за закупуване на луксозни превозни средства под претекста, че с тях целят развитие на интегриран селски туризъм. Сега, седмица по-късно, казусът получи своята развръзка. В …