Начало / Всички публикациистраница 20

Всички публикации

септември, 2017

 • 5 септември

  От понеделник тръгва нов прием за участие в училищните схеми

  До 21 септември в областните дирекции на фонд „Земеделие“ ще приемат заявления ДФ „Земеделие“ обявява нов прием на заявления по Училищните схеми за учебната 2017/2018 г. от 09:00 часа на 11.09.2017 г. (понеделник) до 17:30 часа на 21.09.2017 г. Допълнителният прием се отваря със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласно чл. 14, ал. …

 • 5 септември

  Над 60 хил. дка са застъпени в заявленията за директни плащания

  Най-късно до 1 декември земеделците трябва да докажат право на ползване Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2017 и започна процедурата по изпращане на уведомителните писма за установените застъпвания. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания, в срок до …

 • 4 септември

  Омбудсманът внесе проект за промени в законите за земеделски земи

  Омбудсманът Мая Манолова представи днес промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието, които по-късно внесе в Народното събрание. Повод за новите текстове са десетките жалби на земеделски производители и собственици на земя от цялата страна, в които сезират Манолова за опити …

 • 4 септември

  ДФ „Земеделие“ изплати близо милион лева по схемата за застраховки

  До 29 септември кандидатите трябва да представят полиците в областните дирекции на фонда, а до 15 декември да сключат договори ДФЗ изплати 996 645 лв. по 299 сключени договори по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. В периода на прием са подадени …

 • 4 септември

  Какво трябва да знаем за подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

  Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“се очаква да стартира през месец октомври . Днешният материал е посветен изцяло на нея и нейните особености, критерии за допустимост и финансови показатели. Кой може да кандидатства ? физически лица, еднолични търговци и юридически …

 • 4 септември

  Омбудсманът организира форум за промени в два закона за земеделските земи

  Днес в 11:00 часа започва обсъждане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за аренда в земеделието. Събитието е организирано от омбудсмана Мая Манолова и ще се проведе в сградата на институцията. Поканени за участие са Министерството на земеделието, храните и горите, Агенцията по вписванията, Камарата на нотариусите, земеделски производители и организации, …

 • 1 септември

  ДФ“Земеделие“ вече качва на сайта си имената на бенефициентите по ПРСР

  ДФ „Земеделие“ увеличава публичността за изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. За целта се разработва нова платформа на интернет страницата, където ще се обявяват данните. Системата ще осигури по-голяма прозрачност за усвояемостта на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Инициативата е част от подхода за публичност и прозрачност …

 • 1 септември

  Румен Порожанов открива утре национално изложение на родопските овце

  Утре, 2 септември, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще открие в 12:00 часа Второ национално изложение на родопските породи овце. То ще се проведе в близост до параклиса „Свети Дух“ при Смолянските езера. Изложението под надслов „Овцевъдството – наше минало, настояще и бъдеще”, се организира от „Асоциация за развъждане …

 • 1 септември

  ДФЗ одобри 365 доставчици на плодове, зеленчуци и мляко през новата учебна година

  27 от кандидатите бяха отхвърлени ДФ „Земеделие“ одобри общо 365 кандидати по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за учебната 2017/2018 г.  В периода 15 май – 15 юни 2017 г. бяха приети общо 395 заявления за одобрение. По схема „Училищен плод“ документи са подали …

август, 2017

 • 31 август

  Какво отчете министър Порожанов за първите 100 дни

  „Сред приоритетите за сектор „Земеделие, храни, рибарство и гори“ са развитието на устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие, на хранителния сектор, както и многофункционално управление на горите. Важно за нас е и развитието на рибарството и аквакултурите“. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който заедно с екипа …

Европейски проекти - novek