Начало / Всички публикациистраница 214

Всички публикации

септември, 2008

 • 5 септември

  Продуктите на Обединена Българска Банка

  Обединена Българска Банка бе първата банка, която създаде нови, специализирани продукти – Инвестиционен и Мостови кредити по програмите, съфинансирани със средства от еврофондовете.

 • 4 септември

  Да действаме – операция селски туризъм

  Следвайте следващите стъпки и създайте семейния бизнес на вашите мечти. През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти. Логично бе това да доведе до отлив на туристи и то платежоспособни туристи. Тази действителност всъщност …

 • 2 септември

  Фотоволтаична централа

  Фотоволтаична електроцентрала – какво трябва да знаем за финансирането на такъв проект по евро програма.

 • 2 септември

  Що е то консултант?

  Що е то консултант? Или как да изберем най-подходящата фирма за разработка на проект по европейска програма.

август, 2008

 • 18 август

  На Вниманието на Общини,НПО,Вероизповедания

  Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение, Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства и още…..

 • 18 август

  На Вниманието!!! на Общини, НПО и Читалища

  Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура и/или оборудване за следните дейности: 1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове. Строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидата може да докаже важни социални и икономически ползи; 2.Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; 3.Строителство/реконструкция/рехабилитация на …

май, 2008