Начало / Всички публикациистраница 216

Всички публикации

октомври, 2007

 • 23 октомври

  За МСП – Спести, като взимаш

  Възможност за МСП

 • 23 октомври

  Пари за социални проекти

  Възможност за хората в неравностойно социално положение. Как да получим пари срещу проект

 • 22 октомври

  Как може да подобрим условията на труд

  Как да получим пари и подобрим „Условията на друд“

 • 21 октомври

  Как да финансирам производството си?

  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Технологична модернизация в предприятията“

 • 21 октомври

  Нови възможности за иноваторите

  Целта на този грант за безвъзмездна финансова помощ e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.