Начало / Всички публикациистраница 29

Всички публикации

юли, 2018

 • 4 юли

  Правителството отпуска на „Борба с градушките“ допълнителни 5,760 млн. лв.

  Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 760 000 лв. по бюджета на Министерство на земеделието, храните и горите за 2018 година. Със средствата ще бъдат закупени противоградови ракети, във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната. Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ извършва дейности по защита на земеделската продукция от градушки в областите Видин, Монтана, …

 • 4 юли

  Започнаха кръстосаните проверки на ДФЗ

  ДФ „Земеделие“ уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че на 3 юли 2017 г. започнаха кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2018. Кръстосаните проверки представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи (парцели) и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система …

 • 4 юли

  Как ще се компенсират загубите от чума по дребни преживни

  Днес екипи на Министерството на земеделието, храните и горите ще посетят засегнатите от болестта чума по дребните преживни животни райони на Ямболско и Бургаско. Те ще проведат срещи с животновъди, на които ще бъдат обсъдени начините за обезщетение за претърпени щети вследствие мерките за ограничаване на заболяването. В четвъртък, 5 …

 • 3 юли

  Ден на отворени врати на ДФ „Земеделие“ в Габрово и Ловеч

  ДФ „Земеделие“ – РА организира утре, 4 юли 2018 г. (сряда) „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда в Габрово. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки, както и да правят предложения за подобряване работата на Областната дирекция. Приемната ще …

 • 3 юли

  Удължиха декларирането на договорите за наем на земя до 31 юли

  Срокът за деклариране на договорите за наем на земеделска земя в общинските земеделски служи е удължен до 31 юли. Тази поправка на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя (ЗСПЗЗ) бе направена в заключителните разпоредби на Закона за рибарство и аквакултури, който е публикуван в днешния „Държавен вестник“ от …

 • 2 юли

  САРА очаква близо 10% спад на реколтата от пшеница у нас

  Очаквана реколта на зърнени култури в България По настоящи оценки на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) общото производство на пшеница може да се понижи до 5,2 млн.т (6,1 млн.т. през 2017 г.), което е 8,5 на сто намаление. При ечемика, прибраното количество се очаква да възлезе на …

юни, 2018

 • 29 юни

  Преведени са 5,3 млн. лв. субсидии за дребните стопани

  ДФ „Земеделие“ преведе 5.3 млн. лева на 5 168 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за Кампания 2017. Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за …

 • 29 юни

  Фонд „Земеделие“ доплати СЕПП за 2017 г.

  ДФ „Земеделие“ преведе още 77 137 331 лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за 2017 г. Субсидии получиха 58 015 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните …

 • 28 юни

  Отворена е мярка 1.8 по морската програма за пристанища и лодкостоянки

  Открита е процедура чрез подбор на проекти по мярка 1.8 от Програмата за морско дело и рибарство „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“. Определеният бюджет е в размер на 16 823 731 лв. Крайният срок за кандидатстване – 25 септември 2018 г. Проектите в сектор „Инвестиции в съществуващи …

 • 28 юни

  Мярката за малките стопанства – 4.1.2., е на ход. Публикувани са насоките

  Инвестиционната подмярка 4.1.2, която е за малките стопанства, е на ход. Земеделското министерство публикува насоките за кандидатстване на сайта си. Бюджетът на подмярката е 24 447 500 лв. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лева, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект …