Начало / Всички публикациистраница 3

Всички публикации

юни, 2019

 • 19 юни

  Финансова подкрепа за „Социално ангажирани изкуства“

  От 27 март 2019г. до 12 септември 2019г. е обявен конкурс по програма „Социално ангажирани изкуства“ към Националния фонд „Култура“. Програмата е насочена към проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно …

 • 17 юни

  Две мерки за АКВАКУЛТУРИ до края на юни

  До края на месец юни ще стартират приеми по две нови мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Една от мерките, която ще стартира до края на месец юни е 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, за която може да прочетете повече:

 • 7 юни

  Евро пари за маслодайна роза и лавандула

  Както вече беше съобщено по-рано подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. е на дневен ред и се очаква да отвори за прием на проектни предложения всеки момент. От публикуваните документи за обществено обсъждане става ясно, че тази година маслодайната роза и лавандулата отново попадат в приоритетен …

 • 5 юни

  Дългоочакваният прием по подмярка 6.3 предстои

  Публикуван е Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Вчера на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите бе публикуван за обществено …

май, 2019

 • 31 май

  Финансова помощ за развитието на аквакултури

  Съгласно публикуваната Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през следващите седмици очакваме да отвори за прием подмярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.  Подмярката е насочена към предоставяне на финансова помощ за Дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда …

 • 29 май

  Втори ЕВРО шанс за финансиране

  И   мате идея за стартиране на собствен бизнес и се нуждаете от финансово подпомагане ? Правите проучване и откривате възможност за получаване на финансова помощ със средства от Европейско финансиране. Търсите актуална и синтезирана информация, която откривате в сайта на консултантска фирма  novek . Откривате идеалната мярка за финансиране на бизнес идеята …

 • 28 май

  Пчелите – ПРИОРИТЕТ по подмярка 6.3

  П челите имат огромна роля за запазване на баланса в природата. Именно от тях зависи производството на храни, биологичното разнообразие и екологичната устойчивост. Кошерът е супер организъм, който работи за общото благосъстояние. Средствата от Европейския съюз помагат на пчеларите да отглеждат повече и по-здрави пчели. Освен от Национална програма по пчеларство, …

 • 27 май

  Малка оранжерия или зеленчукова градина с подмярка 6.3

  В края на месец май 2019г. сме в очакване да отвори за прием на проекти подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. Земеделски стопанин, който е регистриран като земеделски производител и има икономически размер на стопанството си от 2000 до 7999 евро (измерен в стандартен производствен обем …

 • 22 май

  Винарските предприятия получават финансова подкрепа

  Първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. отваря от 17 юни до 27 юни 2019 г. Целта на финансовата помощ е подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване …

 • 21 май

  Инвестирай в овощна градина

  В последните години земеделието в областта на овощарството  постепенно възвръща позициите си и става все по-привлекателен агробизнес. А сега има възможност за финансиране на малки овощни стопанства.  През 2019г. ще бъде отворен втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.