Начало / Всички публикациистраница 3

Всички публикации

март, 2018

 • 9 март

  Приемът за хуманно отношение към птиците започва от 13 март

  От 13 до 20 март 2018 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат документи по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Размерът на финансовата подкрепа за 2018 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лв. Помощта е с …

 • 6 март

  Одобрен е слоят „Постоянно затревени площи“, оспорване – до 16 март

  В изпълнение на чл.16з, ал. 2 от Наредба №105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол със заповед от 01.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите е одобрен слоя „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2018 …

 • 5 март

  Огнище на птичи грип в птицеферма в Генерал Тошево!

  При изпълнението на програмата за надзора на болестта Инфлуенца по птиците  е констатирана  високопатогенна инфлуенца тип H5N8 в птицеферма за кокошки-носачки в Генерал Тошево, област Добрич, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Незабавно са предприети всички мерки за ликвидиране на огнището на птичи грип съгласно Европейското законодателство. …

 • 2 март

  Новата лозаро-винарска грограма е готова! Ще се подпомага застраховането на лозя

  Поне 60 винарски изби ще бъдат финансирани за обновяването им, максималната помощ за преструктуриране и конверсия на лозя ще е до 3 млн. лв. Новата Национална лозаро-винарска програма за периода 2019-2023 г. предвижда за пръв път подпомагане застраховането на винени сортове лозя. Програмата е публикувана на сайта на МЗХГ – ТУК. …

 • 1 март

  Публикуван е наръчник за кандидатстване за директни плащания в Кампания 2018

  Министерството на земеделието, храните и горите публикува и Наръчник за кандидатстване за директни плащания, в който са залегнали и измененията в нормативите, валидни за Кампания 2018. Промените в схемите за директни плащания за 2018 г. са залегнали в измененията на Наредба 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни …

 • 1 март

  Мярка 7 се отваря към 8 март за два месеца със 100 млн. евро бюджет

  100 милиона евро е бюджетът по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година . Това стана ясно от изказването на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по …

февруари, 2018

 • 28 февруари

  Министерска заповед за Кампания 2018 – директни плащания

  С днешна дата (28 февруари) министърът на земеделието, храните и горите Р. Порожанов е издал заповед, с която определя 1 март за начална дата за прием на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2018 г. Заявления ще се подават за мерките по чл. 1, т. 25-28 от Наредба № 5 …

 • 28 февруари

  Младите фермери ще получават два пъти по-голяма надбавка по субсидията за площ

  Млад фермер 2014-2020

  По Схемата за млади земеделски стопани досега младите фермерите до 40 години получаваха надбавка от 25% към плащането на хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но от 2018 година този процент се вдига двойно,  на 50 процента, съобщават от земеделското министерство.  Това ще важи за първите 30 …

 • 27 февруари

  Нов закон разрешава на лозарите да произвеждат и продават вино

  Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки е публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Новият закон ще позволи на лозарите да продават собствено домашно вино до 10 тона. Въпреки че и досега малките производители на винени сортове грозде продават домашно направено вино, на практика това бе забранено от …

 • 27 февруари

  Искат оставката на директора на БАБХ д-р Дамян Илиев заради 124 умъртвени птици

  Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов разпореди проверка на дейността на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка със сигнали от неправителствени организации и граждани. Те са свързани с предприетите мерки по унищожаване на птици, които по данни към момента са били внесени нерегламентирано на територията на …