Начало / Всички публикациистраница 30

Всички публикации

юни, 2018

 • 20 юни

  Министрите одобриха промени по училищните схеми

  Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. С измененията ще бъдат създадени условия за равнопоставеност и недискриминация между кандидатстващите за доставчици по схемите производители и …

 • 20 юни

  Близо 1 млн. едри преживни ще бъдат ваксинирани срещу Син език

  Правителството одобри изменения и допълнения на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 – 2018 г. Промените са свързани с поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести, бърза диагностика и ефективна борба при възникване на …

 • 20 юни

  МЯРКА 6.4 – ПОЛУЧАВАТ ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ РЕАЛЕН ШАНС ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

  През 2018 година приемът по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще бъде разделен на три части, в зависимост от сектора за който се кандидатства: Производство; Услуги, или Занаяти Всеки един от трите приема ще разполага с отделен бюджет за финансиране и отделни критерии за оценка на проектните …

 • 19 юни

  Публикувана е наредбата, която забранява едно предприятие да прави и млечни, и имитиращи продукти

  В „Държавен вестник“, бр. 51 от 19.06.2018 г., е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните на Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на здравеопазването. С промяната на нормативния акт се въвеждат следните изисквания: Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват …

 • 19 юни

  538 фирми с 0 до 100 точки са в предварителното класиране по мярка 4.2

  Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектите бяха разгледани в едномесечен срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по обявената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции …

 • 19 юни

  България ще е ангажирана с бъдещето на ОСП и след края на своя мандат като Председател

  „България остава ангажирана с бъдещето на ОСП и след края на своя мандат като Председател на Съвета на ЕС. Готови сме да споделим натрупания опит и да подкрепим нашите колеги от Австрия“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на последния Съвет на ЕС по земеделие …

 • 18 юни

  Финалната ставка на зелените плащания е 124,01 лв./ха

  Финалната ставка на зелените плащания е определена със заповед на земеделския министър Румен Порожанов. Тя е в размер на 124.01 лева на хектар. На 3 май 56 972-ма земеделците получиха за един допустим за подпомагане хектар по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната …

 • 18 юни

  От 2 юли розопроизводителите кандидатстват за de minimis

  Извънредна помощ de minimis се отпуска за розопроизводителите. Министър Румен Порожанов я обеща по време на бунтовете на производителите през месец май. Целта на помощта е укрепване на розопроизводството и запазване и стимулиране на този традиционен и важен отрасъл за страната. Срокът за подаване на заявленията е от 2-ри до …

 • 18 юни

  Стартира приемът по мярка 9 за групи и организации на производители

  Крайният срок за кандидатстване е до 20 август Стартира приемът на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган …

 • 18 юни

  С 520 хил. лв. са компенсирани земеделци, пострадали от бедствия през 2017 г.

  По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г. са изплатени над 520 хил. лева (520 424 лева) на 233 земеделски стопани, по заявени площи общо в размер на 9 …