Начало / Всички публикациистраница 30

Всички публикации

юни, 2018

 • 11 юни

  Ограничения при лова на кафява мечка и дива свиня въвежда нов законопроект

  Промени в Закона за лова и опазване на дивеча въвежда пълна забрана за ловуването на кафява мечка. Издаването на разрешително за отстрел на мечка ще бъде вменено като задължение на министъра на околната среда и водите. Поставянето на капани за дива свиня ще е разрешено единствено в оградени площи, предвижда документа. Ловуването с пневматично …

 • 10 юни

  Спортните и развлекателните дейности ще получават висок шанс за финансиране по подмярка 6.4 от ПРСР 2014-2020

  Съвсем скоро предстои откриването на подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020. През настоящата календарна година по подмярка 6.4 ще стартират три отделни приема, с различен размер на бюджетите и различни критерии за оценка на проектните предложения. Съответно, подборът на кандидатите ще се извършва в зависимост …

 • 9 юни

  Мярка 6.4 – Производствата, които ще получават висок приоритет за финансиране.

  През 2018 година приемът по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, ще бъде разделен на три части, съответно за следните три сектора: – Производство; – Услуги; – Занаяти. За всеки от посочените три приема се предвижда отделен бюджет и отделни критерии за подбор и оценка …

 • 8 юни

  Каква е цената на черешите?

  Изкупната цена често става повод за недоволство сред земеделците. То обикновено е неоправдано, но до обществеността достига изкривена информация, благодарение и на медиите. Къде са проблемите и каква е ролята на държавата, питат в коментарната си статия от ИнтелиАгро. „Земеделски производители и собственици на черешови масиви се събраха […], за …

 • 8 юни

  Наредба 4 за реда на плащанията по мерки и причините за откази е обнародвана

  В днешния 48-ми брой на Държавен вестник (8 юни 2018 г.) е обнародвана Наредба 4 от 30 май за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ от изплащане, или за оттегляне на изплатена финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.  Наредбата …

 • 8 юни

  Към 47 млн. лв. бяха изплатени по мярка 11 за биоземеделие

  биоземеделие

  ДФ „Земеделие“ преведе 46 865 716 лева на 3 625 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”, както и на тези, заявили повече от едно от гореизброените направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2017. Ставките, по които се извършва оторизацията …

 • 6 юни

  Съюзът на кооперациите ще участва в дебата как по-ефективно да се харчат европарите

  Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов присъства на общото събрание на Националния  съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) и поздрави организацията за 25-годишния й юбилей. „Високо оценявам работата на българските кооперации. Имаме ползотворен диалог по всякакви теми“, заяви министър Порожанов. И коментира, че въпреки предизвикателствата с общи …

 • 6 юни

  Съвсем скоро стартира приемът по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, част от ОПИК 2014-2020

  На 17 май 2018 г. се проведе Шесто официално заседание на Комитета по наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, относно напредъкът в изпълнението на оперативната програма за настоящия програмен период. Одобрени бяха и промени в индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2018 година. Актуализирани бяха сроковете за обявяване …

 • 6 юни

  Предстои откриването на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, част от ОПИК 2014-2020.

  Съгласно измененият през май 2018 г. индикативен график на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, през настоящата календарна година се предвижда стартирането на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Датата на обявяване на процедурата е заложена за август 2018 г., а срокът за кандидатстване …

 • 6 юни

  Към 4 милиарда евро кредити са изтеглили за 4 г. предприятия от хранително-вкусовата индустрия у нас

  „Наличието на финансови инструменти е един от най-важните стимули за насърчаване на инвестициите в селскостопанския сектор, хранително-преработвателната промишленост и малкия и среден бизнес на територията на селските райони”. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов при откриването на 4-тата годишна конференция на Европейския фонд за развитие на …