Начало / Всички публикациистраница 60

Всички публикации

ноември, 2017

 • 28 ноември

  ДФ „Земеделие“ компенсира фермери с 1,045 млн. лв. заради бедствия през 2017 г.

  На заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА е взето решение за предоставяне на финансов ресурс от 1 044 775 млн. лева за компенсиране на щети причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г. За доплащане по схемата Помощ за компенсиране на щетите …

 • 28 ноември

  Проекти със субсидия от 3,5 млн. лв. по мярка 4.1 трябва да отпаднат, за да се класират получилите 35 т.

  Млад фермер 2014-2020

  Досега са премахнати условните клаузи в договорите на кандидати с 38 и 37 точки, вече има ресурс и за проектите, събрали 36 точки Със Заповед № РД 09-756 от 04.10.2016 г. беше определен бюджет за сключване на договори „под условие” над бюджета за кандидатите от първия прием /14.04.2015 г. – …

 • 28 ноември

  Евросубсидиите на площ – през декември. МС одобри прехвърлянето на 180 млн. лв.

  Правителството утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г. Целта е да се гарантира превеждането на базовото плащане на площ през месец декември на земеделските производители. С предложените актуални разчети се компенсира пълният обем на плащанията чрез пренасочване на средства в размер на 180 …

 • 28 ноември

  Секторите, в които може да извършвате производствени дейности по подмярка 6.4.

  Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности, през настоящия програмен период 2014-2020г., ще се осъществява по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020)  и е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. По подмярката се предоставя …

 • 27 ноември

  Износът на животни за Турция ще се възобнови догодина

  Износът на животни към Турция ще се възобнови в началото на 2018 г. Той бе спрян през 2012 г., като изключение се допускаше само за разплодните животни. Добрата новина бе съобщена днес на съвместна пресконференция, дадена от земеделския министър Румен Порожанов и турския му колега Ахмет Ешреф Факъбаба. Най-напред ще …

 • 27 ноември

  За 5 г. напред България ще може да изнася фуражи към Китай

  Предприятията експортьори трябва да са регистрирани в БАБХ и да прилагат системата НАССР България ще може да изнася за Китай комбинирани фуражи и фуражни добавки. Това стана ясно след подписването в Будапеща на двустранен протокол между заместник-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и Джъ Шупин,министър на Генералната администрация …

 • 27 ноември

  По искане на Европейската комисия МЗХГ променя Закона за подпомагане на производителите

  До два месеца след обнародване на закона министерството трябва да подготви наредба за установяване на изкуствено разделяне на стопанствата Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлагапромени в Закона за  подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) по настояване на Европейската комисия. Причината е, че е необходимо министерството да мотивира правно отказите за субсидиране …

 • 24 ноември

  МЗХГ ще пусне преработвателната мярка 4.2 веднага след обнародване на ЗПЗП в Държавен вестник

  Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще бъде отворена за прием веднага след като бъдат обнародвани промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Това заяви в Пловдив заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева.  Днес тя бе гост на тържеството при откриване на първия …

 • 23 ноември

  Сеитбата на пшеница е напред с 8.2% спрямо 2016 г., зимният ечемик е с 13 на сто по-малко

  Площите, заети с пшеница, са с 8.2% повече спрямо средата на ноември 2016 г. Досега най-масовата култура у нас е заела 10,428 милиона декара, показват данните от последния Оперативен анализ на МЗХГ. При ечемикът, който е втората по площи житна култура, цифрите показват сериозен отлив на производители. Фуражното растение е …

 • 22 ноември

  Обобщения за мярка 4.1: Най-много договори за плодове и зеленчуци, най-голяма субсидия за животновъдство

  мярка 4.1.2

  На първо място по брой на одобрените проекти е област Пловдив, първа по спечелено финансиране е област Пазарджик Анализ на ДФ „Земеделие“ за първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от пролетта на 2015 г. показва, че най-много са одобрените проекти на производителите от сектор Плодове и зеленчуци. …