Дестилерия за етерични масла по мярка 4.2 – какво трябва да знаем?

В част I: „Дестилерия за етерични масла по мярка 4.2 – какво трябва да знаем?“ ще се концентрираме основно върху няколко важни компонента, а именно:

 • Какво представлява дестилацията?
 • Принципна технологична схема.
 • Описание на основните апарати и техните функции в процеса.

Какво представлява дестилацията?

Дестилацията е процес на разделяне на течни смеси, състоящи се от летливи компоненти и основаващ се на различния им парен натиск. Под методът на дестилация се разбира, изпаряване на течност в един апарат; кондензация на парите и охлаждане на кондензата в друг и събиране на получената течност (дестилат) – в трети. Дестилацията е метод, приоритетен за извличане на етерични масла от цветни и тревни култури и като такъв, той следва да отговаря на основните изисквания за добив на етерични масла:

 • Запазване качеството на продукта, т.е. на състава му такъв, какъвто е в суровината;
 • Бързо и лесно извличане на ароматните вещества – с минимални загуби;
 • Най-ниска себестойност на продукта, сравнение с другите възможни и равностойни по добив методи;
 • Използване на проста апаратура.

Детайлното познаване на процеса на добив на етерични масла и приетата технология, позволява автоматизирането му, чрез използване на датчици за температура и налягане; управляеми вентили за вода и пара; помпи с честотно регулиране на оборотите и пр., като се използват зависимостите между температурите в различните фази на процеса и количествата подавана пара; вода; кондензат. Важно условие е, спазване параметрите на използваните енергоизточници – пара и вода и оттам, автоматично регулиране.

Суровините за добив на етерични масла придобиват оптимални характеристики, в сравнително ограничен период от време и то силно зависи от метеорологичните условия. Същевременно, експерти препоръчват да не се съхраняват продължително време, поради рязко снижаване на качествата им. Кампанията по преработка на суровината е характерна с по-малки количества – в началото и в края – и с по-големи количества – в разгара си. По тази причина, всяка инсталация е окомплектована със съоръжения – покриващи максимални моменти на подаване на суровина, но и с такива, които се зареждат по-малки количества. Това е от изключителна важност, както за енергийната ефективност, така и за качеството на добиваните масла, което също зависи от съотношението: размер на съоръжението – към зареденото количество суровина.

Принципна технологична схема, може да видите на изображението долу, както и основните апарати в дестилационната инсталация.

дестилерия

Изображение № 1 – Принципна технологична схема. С благодарност на TM INOX

Основни апарати и техните функции 

Всяка дестилационна инсталация за производство на етерични масла, както споменахме, е съчетание от няколко основни апарата:

 1. Дестилационен казан (апарат) – апарат за извличане на етерични масла. Той е стационарен, с периодично действие. В зависимост от вида на
  дестилационен апарат

  С благодарност на TM INOX

  обработваните суровини и технологичното предпочитание, могат да се използват три разновидности на дестилацията – водна, прана и водопарна. Използваният метод има специфични характеристики и различни технологични режими – от една страна и различни топлинен и материален баланс от друга. Състои се от цилиндричен корпус с конично дъно и капак с хобот. Хоботът съединява дестилационния апарат с кондензатора – охладител. Към вътрешната страна на капака е заварена предпазна решетка, която предотвратява отнасянето на твърдите частици от суровината, през хобота в кондензатора – охладител. Отвеждането на отработената суровина става през коничното дъно или коша за тревни суровини. Парата постъпва в дестилационния апарат през пароразпределител (барботьор), монтиран на дъното на апарата. Пароразпределителят е перфориран, като отворите са разположени странично или от долната му страна, с цел избягване на задръстването му с частици от суровината и по-добро разпределение на парата. На дъното е монтирана и нагревателна серпентина.

 2. топлообменник

  С благодарност на TM INOX

  Кожухотръбен топлообменник – в производството на етерични масла, топлообменниците се използват за кондензация, охлаждане и загряване на потока. Охладителят е тип тръбен сноп, противотоков, вертикален. Изработва се от неръждаема стомана. Сместа от пари постъпва в тръбите, а охлаждащата вода – в междутръбното пространство. Тръбния охладител се отличава с голяма охладителна повърхност. Позволява лесен монтаж, демонтаж и почистване.

 3. Кохобационна колона – служеща за извличане на етерични масла от дестилационните води.Състои се от кохобатор, загревател и охладител. След отделянето на маслото, в дестилационните води
  кохобационна колона

  С благодарност на TM INOX

  остава известен процент етерично масло, което може да бъде по форма разтворено във водата или емулгирано в нея. За намаляване на загубите на етеричното масло, дестилационните води се подлагат на повторна дестилация – кохобация. Чрез нея се цели да се увеличи концентрацията на масло във водата, което ще даде възможност то да се разслои. Дестилационните води от флорентинския съд се събират в резервоар и непрекъснато се подават в загревател и охладител. От резервоара, дестилационните води постъпват в загревателя, където се загряват и отиват в долната част на колоната, където посредством перфорирана тръба се разпръскват равномерно върху рашиговите пръстени. Долната часат на кохобатора се нарича изпарител. Тук има серпентина за директна пара. Водните пари и дестилата се движат в противоток. Водните пари непрекъснато се обогатяват на етерично масло. Смесите от парите на водата с етеричното масло напускат кохобатора и се насочват към загревателя, където от тях се подгряват дестилационните води, постъпващи в колоната. Частично охладената смес постъпва в охладителя, където парите непрекъснато се втечняват и охлаждат и се стичат в разделителния съд.

 4. флорентински съд

  С благодарност на TM INOX

  Флорентински съд – служещ за разделяне на етеричното масло от дестилационните води. Неговото предназначение е да приема дестилата и да отделят етеричното масло от дестилационните води. Устройството му се основава на принципа на скачените съдове при не смесващи се течности. Тръбичката, през която постъпват дестилационните води в разделителния апарат е близо до дъното, за да се избегне възможността за увличане на етерично масло. Тръбите за отвеждане на дестилационните води в единия край, стигат до дъното на приемника, а с другия си край, извит във вид на сифон се свързват със сборника на дестилационните води. Сифона се издига на височина, до която трябва да стигне етеричното масло.

  Този съд е известен в практиката като флорентински съд. Ефективността на разделителния апарат зависи от пътя на дестилираната водна смес до основата на сифона. След като водата влезе в сифона, разслояването се прекратява.

  С благодарност на TM INOX

 5. Резервоар за дестилат.
 6. Резервоар за обеднен дестилат.

В част I, целим да Ви запознаем с процеса на дестилация и необходимата основна апаратура, както и нейните функции в процеса на дестилация. В част II ще разгледаме цените на различните артикули; приблизителната стойност на инвестицията; възможностите за финансиране по мярка 4.2 от Програма за развитие на селски райони, както и плюсовете/минусите/възможностите и рисковете при избора на дадена култура, която ще бъде обект на дестилация.

Част II очаквайте следващия петък: 24/02/2017 г.

Източник: www.tminox.com.

 

 

Дестилерия за етерични масла по мярка 4.2 – какво трябва да знаем? – Част II

Дестилерия за производство на ракии – част III

Дестилерия за производство на ракии – част IV

 

 

4 коментара
 1. оредният „кух“ сайт, сглобен с идеята да е „най- най“ – „Очаквайте втора част на 24.02.2017 г.“ – сега вече е 2019, а втора част няма, няма и да има, щото няма кой да я създаде

  • Здравей, Дрън!

   Статията част II е публикувана на 24.02.2017г., част III на 29.06.2017, а част IV на 30.06.2017г.

   Трябва просто да разгледаш архива. Хейтването е полезно, невежеството не.

   Приятно четене!

 2. Reply
  Мартин Костов 18.02.2017 at 14:21

  Ако обичате, напишете някоя дума относно перспективите за стартиране на мярка 6.4 -селски туризъм

  • Здравейте,
   вече имаме материали за мярка 6.4.
   На този етап, поради липсата на информация за мярката и наредба, с която да са регламентирани конкретните условия за кандидатстване – ще се въздържим от публикуване на допълнителни разработки. Едва, когато и ние самите имаме информация за предстоящия прием и готвените промени, ще публикуваме повече материали за мярка 6.4

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0