Начало / Акцент Евро Финансиране / Директни плащания – Кампания 2017

Директни плащания – Кампания 2017

Здравейте, приятели!

Крайният срок за подаване на „Заявление за подпомагане“ по схемите за Директни плащания за 2017 г. е съвсем близо – 15 май. Тези от Вас, които все още не са го направили, могат да подадат заявленията си в областна служба по „Земеделие“.

За тези от Вас, за които все още е неясно какво представляват схемите за директни плащания, ще опитаме с настоящия материал да Ви запознаем с по-важните схеми за растениевъди и животновъди, както и на какви условия следва да отговарят, за да получат субсидия.

Имайте предвид, че в настоящия материал са разгледани само по-актуалните схеми за подпомагане. Всички схеми бихте могли да видите тук =>  Директни плащания 2017.

Активен земеделски стопанин

През Кампания 2017 ще продължава да се проверява изискването – всички кандидат – бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани, като това са физическите  и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих, като към тях са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения.

Лицата от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания:

 • Годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, което е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;
 • Общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко 1/3 от общия размер на приходите на лицето;
 • Основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци, съгласно КИД, определен в ТР, удостоверен от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност;
 • Предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица, съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверение от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност.

Изискванията за активен земеделски стопанин не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3 000 евро.

I. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, БАЗИРАНИ НА ПЛОЩ

 • Хоризонтално изискване – допустима площ в стопанството от минимум 0.5 ха (= 5 дка) и минимален размер на парцела от 0.1 ха (= 1 дка);
 • Допустими площи – обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения.

На заявените за подпомагане площи трябва да се произвежда земеделска продукция, извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша. Земите под угар също биват допустими, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м.. Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато:

 • на тях има не повече от 100 бр. дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м, които са с мозаечно разположение;
 • мозаечно разположените на тях сгради/съоръжения/скали/скални участъци и др. заемат не повече от 10% от общата площ на пасището, след изключване на неподходящите за подпомагане площи;
 • постоянните или временни пасища се използват за паша на пасищни животни, като при заявяването им ИСАК се следи за гъстота от минимум 0.15 ЖЕ/ха;
 • ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м. във всеки момент от годината;
 • на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена най-малко една от следните дейности: подрязване на тревата/премахване на плевели и храсти/почистване и обработка с хербициди и в същото време максималния тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м..

Животинските единици (ЖЕ) се определят по следния начин:

 • бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 2 години и животни от семейство коне на възраст над 6 месеца – 1.0 ЖЕ;
 • животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от 6 месеца до 2 години – 0.6 ЖЕ;
 • животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под 6 месеца – 0.4 ЖЕ;
 • животни от рода на овцете и козите – 0.15 ЖЕ;
 • свине за разплод > 50 кг. – 0.5 ЖЕ;
 • други свине – 0.3 ЖЕ.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:

 • най-малко 70% от растенията, вкл. в референтния парцел са живи (неизсъхнали);
 • почвената повърхност се поддържа с подходящи обработки или косене, според прилаганите системи (угарна, чимово – мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).
 1. Схема за единно плащане на площ _СЕПП;
 2. Схема за преразпределително плащане;
 3. Схема за млади земеделски стопани.

II. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

 1. Схема за обвързано подпомагане на млечни крави;
 2. Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и_или юници;
 3. Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и_или кози-майки под селекционен контрол;
 4. Схема за обвързано подпомагане за биволи.

III. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

 1. Схема за обвързано подпомагане за плодове_основна група;
 2. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци_основна група;
 3. Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.
Моля, натиснете върху схемите, за да видите специфичните изисквания по тях.

 

ВИЖ СЪЩО

трансгранично сътрудничество

“Жокер” за 10 млн евро се предоставя на малките и средни предприятията от граничните райони между България и Гърция.

Отворена за кандидатсване е покана по приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“  от …

2 коментара

 1. Може ли да разтълкувате:

  Основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци, съгласно КИД, определен в ТР, удостоверен от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност;

  • Здравейте,
   Основната дейност на юридическите лица, следва да е упражняване на селскостопанска дейност, съгласно КИД (Код на икономическа дейност), определен в ТР (Търговски регистър) и удостоверен от НСИ (Националния статистически институт). От НСИ се издава Удостоверение за Код на икономическа дейност на предприятието, като цената на удостоверението зависи от вида услуга – стандартна, бърза или експресна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.