Начало / Акцент Евро Финансиране / До 10 август трябва да са изготвени енергийните одити по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
енергийна ефективност

До 10 август трябва да са изготвени енергийните одити по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Кандидатите, по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“, имат ангажимент да изготвят енергиен одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г. 

За да са допустими по настоящата процедура кандидатите трябва да са търговци – микро, малко или средно предприятие с минимум 3 приключени финансови години и да развиват своята основна икономическа дейност в секторите – B „Добивна промишленост“, C „Преработваща промишленост“, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, F „Строителство“.

Проектите трябва да се основават на препоръки за енергийна ефективност от извършения и одобрен от АУЕР енергиен одит, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Допустими, по процедурата, са следните видове дейности:

Елемент А „Инвестиции“

  • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка.

Елемент Б „Услуги“

  • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
  • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт (вкл. ISO 50001);
  • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност – до 20 000 лв;
  • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
  • Публичност и визуализация – до 3 000 лв.;
  • Одит на проекта – до 5 000 лв.;

Минималният размер на помощта: 50 000 лв.; максимален:   1 500 000 лв..

С оглед малкото оставащо време всички кандидати трябва да побързат, както с изготвянето на енергиен одит – до 10 август,  така и с подготовката на проектни предложения – до 12 октомври.

За подробна консултация по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, както и по отворената в момента за кандидатстване „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, ще се радваме да се обърнете към нас, в някой от офисите ни  в страната.

ВИЖ СЪЩО

Ясни са ставките за обвързана подкрепа за планински овце/кози и млечни крави

С две министерски заповеди от 5 декември са определени ставките за обвързана подкрепа за овце …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.