Начало / Акцент Евро Финансиране / ДФ „Земеделие“ анализира грешките, които младите фермери допускат при кандидатстване по мярка 6.1

ДФ „Земеделие“ анализира грешките, които младите фермери допускат при кандидатстване по мярка 6.1

Държавен фонд „Земеделие” публикува анализ за най-често допусканите грешки при кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Кандидатите, които искат да участват във финансовото подпомагане по подмярката, са длъжни да представят в ДФ „Земеделие“ пълния набор от изискваните документи. От тях трябва да става ясно началното състояние на земеделското стопанство, какви дейности и инвестиции ще извършат и как ще постигнат заложените цели за развитието му.

Най-често допусканите грешки по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са свързани с:

  • Некоректно попълнени декларация или представен документ;
  • Несъответствие на описаните площи и видове култури с тези в бизнес плана;
  • Различен брой животни, поради не навременно отразяване на промени в животновъдните обекти;
  • Разминаване в данните между хартиен и електронен носител.

Анализът, в който са обобщени най-често допусканите грешки на младите фермери от предходни приеми, има за цел да улесни и подпомогне земеделските стопани при следващи кандидатствания. Когато се подават неправилно окомплектовани документи, се налага експертите от ДФ „Земеделие“ да водят допълнителна кореспонденция със стопаните, което води до забавяне обработката на проектите. Има и случаи, в които след като кандидатите представят допълнително поисканите им документи, да бъде установено, че те не отговарят на условията за финансиране, което води до издаване на решение за пълен отказ.

На сайта на ДФЗ анализът е публикуван в секция Анализи и статистики от раздел „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“.

Все още не са обявени дати за втория прием по мярка 6.1, тъй като няма издадена заповед на земеделския министър Румен Порожанов. Не е обнародвана в „Държавен вестник“ и изменената наредба 14 за прилагане на мярката.

Европейски проекти - novek

ВИЖ СЪЩО

Цех за преработка на плодове и зеленчуци

Високият интерес към сушените плодове и зеленчуци, както и към замразените такива, подтикват много хора …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *