Начало / Акцент Евро Финансиране / Държавните помощи в земеделието през 2015 г. бяха с 15 млн. лв. повече от 2016 г.

Държавните помощи в земеделието през 2015 г. бяха с 15 млн. лв. повече от 2016 г.

планински район, кравиДържавните помощи в земеделието през 2015 г. са били с почти 15 млн. лв. повече. Това се вижда от обобщенията за този тип подпомагане, публикувани в Аграрния доклад 2016 г. на Министерството на земеделието и храните.

През 2015 г. общата подкрепа в сектор земеделие под формата на държавни помощи е в размер на 199,3 млн. лева, от които 119,6 млн. лева по схеми на държавни помощи и помощи de minimis, администрирани от ДФЗ и 79,7 млн. лева – по 2 схеми за данъчни облекчения (преотстъпване на корпоративен данък за данъчна 2015 г. и намалена акцизна ставка на газьол). В рамките на годината са предоставени общо 32,8 млн. лева помощи de minimis за животни, пчелни семейства, коне под селекционен контрол и зеленчуци. По данни на Националната агенция по приходите, размерът на декларираното преотстъпване на корпоративен данък за 2015 г. по държавната помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък е 38,1 млн. лева (при 43,6 млн. лева за данъчната 2014 г.). По тази помощ, администрирана от НАП, през годината са се възползвали 2 042 земеделски стопани.

По отношение на държавната помощ за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, на втория етап от помощта 9 954 земеделски стопани са подали окончателни декларации. Определената окончателна отстъпка от акциза е в размер на 0,37 лв. за литър газьол. От 07.09.2015 г. до 25.09.2015 г. на бенефициентите са раздадени полагащите им се ваучери за втория етап на помощта.

Заделеният ресурс за държавни помощи в селското стопанство през 2016 г. е 104,7 млн. лева за схеми на държавни помощи и помощи de minimis, прилагани от ДФЗ. Към м. октомври 2016 г. с решения на Управителния съвет на ДФЗ са разпределени близо 100% от бюджета, като са усвоени 64,4 млн. лева или близо 62% от общия бюджет.

Европейски проекти - novek

ВИЖ СЪЩО

Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за  втори път обществено обсъждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *