Начало / Акцент Евро Финансиране / Започна кампанията за директни плащания, мярка 10 е с ограничения

Започна кампанията за директни плащания, мярка 10 е с ограничения

Египетски лешоядСъс заповед на земеделския министър Десислава Танева стартира от днес приемът на заявления за директните плащания. Заповедта обаче поставя ограничения пред някои от схемите по мярка 10 „Агроекология и климат“.

Вижте какви:

  1. Определям 01.03.2016г. за начална дата на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2016 за мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  2. През кампания 2016 не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“, с които се поема нов ангажимент за:
    • дейностите по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“;
    • дейността по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение“;
    • дейността „Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи“ по направление „Контрол на почвената ерозия“.
  3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие”.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Васил Грудев-заместник-министър на земеделието и храните и Румен Порожанов – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, като екземпляр от нея се изпрати на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

 

ВИЖ СЪЩО

До дни компенсират овощари с 63 хил. лв.

Допълнителен финансов ресурс от 63 000 лв. за унищожени овощните насаждения одобри УС на ДФЗ, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.