Начало / Евро Новини / Започна обсъждането на междинната оценка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Започна обсъждането на междинната оценка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Представители на отделните работни групи към Националната селска мрежа обсъдиха първоначалните изводи и препоръки в проекта на доклад на независимите оценители за Междинна оценка на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Междинната оценка за прилагането на програмата за периода 2007-2010 г. е извършена от независими експерти оценители от консорциум Agrotec SPA.   

Основните препоръки на независимите оценители са свързани с предложения за преразпределяне на бюджетите по част от мерките на ПРСР, както и за промяна в прилагането на някои от тях за следващия период след 2013 г.. Според оценителите Министерство на земеделието и храните (МЗХ) трябва да  търси възможност за целево прехвърляне на средства за подобряване на конкурентноспособността на малките земеделски стопанства по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 121 „Модернизация на земеделските стопанства”. Друга препоръка на оценителите е свързана с предложението за определяне на приоритети за договаряне на средствата по мерки 112 и 121 по райони – тоест средства да се договарят приоритетно в райони на страната, където има изоставане в инвестициите за подобряване на конкурентността на земеделските стопанства. Необходимо е също част от средствата по негарантирания бюджет на мярка 121 за модернизация на земеделските стопанства да се насочат към инвестиции в производството на тютюн, плодове и зеленчуци, както и птицевъдството.

                                                  Източник:    Държавен ФондЗемеделие

ВИЖ СЪЩО

Процедура „Обучения за заети лица“ е спряна за кандидатстване

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  временно преустановява подаването на проектни предложения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.