Начало / Акцент Евро Финансиране / Земеделското министерство избира нови членове в Комитета за наблюдение на ПРСР
Мярка 4.1 ПРСР

Земеделското министерство избира нови членове в Комитета за наблюдение на ПРСР

Мярка 4.1 ПРСРМинистерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) организира избор на участници в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Те трябва да представляват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които работят в сферата на изменението на климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

От кандидатите се изисква да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел  за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор. Необходимо е също да са действащи и активни, да имат опит в разработването (изпълнението), мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики.

Желаещите да участват в Комитета за наблюдение на ПРСР трябва да имат опит в разработването (изпълнението), мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/ Споразумението за партньорство/, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

Кандидатите ЮЛНЦ в обществена полза не може да членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата (тя е 23 юни 2017 г.) всяко заинтересовано лице подава най-много едно писмено заявление за участие в избора до директора на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието, храните и горите.

Към заявлението се прилагат решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние; списък и описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 13а, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС 79 от 2014 г. и документи, доказващи изпълнението им; декларация за обстоятелствата по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ПМС №79 от 2014 г.

Юридическите лица с нестопанска цел, които са подали в срока на поканата заявления по образец и отговарят на посочените критерии ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общ титуляр и до трима заместника в състава на КН на ПРСР (2014-2020).

 

 

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.