Индикативен график: Седем подмерки ще бъдат отворени по ПРСР през 2018 г.

Индикативен график за отваряне на 7 мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2018 г. е публикуван на сайта за структурните фондове на ЕС.

С най-голям бюджет ще е подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 100 млн. евро. Финансовата подкрепа на проектите ще е до 75%, като минималната му стойност не може да е под 10 хил. евро, а максималната над 100 хил. евро. Подмярката ще е отворена ориентировъчно в периода април-юни. Допустимите инвестиции са за развитие на туризъм, на услуги, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

С най-малки бюджети са подмярката за провеждане на обучения 1.1, подмярката за създаване на оперативни групи, които внедряват иновации – 16.1 и туристическата подмярка 7.5. Те ще разполагат съответно с 8 и 10 млн. евро.

Мярка 1.1 ще е отворена от юли до октомври. По нея могат да кандидатстват висши училища, гимназии, научни институти и фирми, специализирани в обучения.

По мярка 16.1 финансирането ще е в две фази. При първата фаза одобрените групи ще получат общо 150 хил. евро, при втората – 9.850 млн. евро. На практика, в страната ще бъдат създадени 10 оперативни групи с участието на земеделци и учени, като за всяка е предвиден 100% финансиран разход в размер на 1 млн. евро. По мярката ще се кандидатства от май до юли 2018 г.

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е за създаване на туристически информационни центрове, туристически атракции, туристическа инфраструктура, посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и други. Финансирането е 100%, ако инвестициите не генерират приходи. Приемът по подмярка 7.5 ще тече между септември и декември.

Мярка 7.3 „Широколентов а инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ ще е с бюджет от 30 млн. евро. Тя ще е отворена през март – юни.

Мярка 7.6 за духовните храмове ще е с бюджет 15 млн. евро, а финансирането по нея ще е между 75 и 100%. Няма обявена минимална стойност на проектите, максималната ще е 400 хил. евро. Мярката ще е отворена през март – май.

Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще е с портфейл от 6.5 млн. евро. Финансирането при нея е до 100%. Ще бъде отворена още през февруари без да е посочен краен срок. Предвидени са субсидии за подготвителна помощ в размер на 10 хил. евро за проекти за вътрешноте териториално сътрудничество и 25 хил. евро за проекти за транснационално сътрудничество. За изпълнение на проектите субсидията е 100 хил. евро за транснационално сътрудничество и на 50 хил. евро за вътрешно териториално сътрудничество.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0