Начало / Евро Новини / Информация за правилата за връщане на авансово платените суми по оперативните програми

Информация за правилата за връщане на авансово платените суми по оперативните програми

Член 82, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, отменящ Регламент (ЕС) № 1260/1999 предвижда, че цялата сума, платена като авансово финансиране по оперативна програма, подлежи на възстановяване на Комисията от страната членка, ако не бъде изпратено искане за плащане по оперативната програма в рамките на 24 месеца от датата, на която Комисията е платила първата вноска от предварителното финансиране.

С цел избягване прилагането на разпоредбата на чл. 82, ал. 2 от страната членка следва да бъде направено искане за плащане и така да се избегне задължението за възстановяване на получените суми. Такова искане може да се отправи към ЕК веднага щом бъде представено описание на системата за управление и контрол за съответната програма, придружено с доклад на Одитния орган относно оценка за изграждането на системата и положително мнение относно нейното съответствие с приложимите правила, описани в чл. 71 от същия регламент.

Не е необходимо приемането от страна на Комисията на горепосочения доклад и приемането не представлява необходимо условие за изпълняването на разпоредбите на чл. 82, ал.2 и избягване на задължението за връщане на получените плащания.
Предвид датите, на които са направени първите авансови плащания към България, сроковете за чл.82, ал.2 са, както следва:
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – 29.10.2009
ОП „Регионално развитие” – 21.11.2009
ОП „Техническа помощ” – 21.11.2009
ОП „Транспорт” – 21.11.2009
ОП „Околна среда” – 21.11.2007

За 5 оперативни програми Одитният орган е подготвил и са изпратени на ЕК доклади с положително становище за системите за управление и контрол – ОП „Техническа помощ”, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП „Транспорт”, ОП „Административен капацитет” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Съответно за тези програми Сертифициращият орган е представил искане за плащане на ЕК.

Източник: Дирекция „Координация и контрол върху дейностите по управление на средствата от ЕС“

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

ВИЖ СЪЩО

Процедура „Обучения за заети лица“ е спряна за кандидатстване

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  временно преустановява подаването на проектни предложения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.