Начало / Акцент Евро Финансиране / Как земеделското министерство ще санкционира фермерите, ако наддекларират площите си?

Как земеделското министерство ще санкционира фермерите, ако наддекларират площите си?

Как Министерството на земеделието и храните ще наказва фермерите, ако наддекларират площите на стопанствата си разясняват таблици, публикувани в сайта на ведомството – виж ТУК.

„Жълтият картон“ се дава на земеделци, които при кандидатстване за европейски субсидии за площ, обявяват с 3 до 10% повече земеделски земи от тези, които действително обработват. Санкциите зависят от размера на наддекларираните площи. Колкото по-голям е той, толкова то сериозни са глобите.

„Жълт картон“ се прилага за всяка схема отделно и само еднократно. Той се налага за схемите СЕПП – Схема за единно плащане на площ; • СПП – Схема за преразпределително плащане; • МЗС – Схема за млади земеделски стопани; • ДЗС – Схема за дребни земеделски стопани.

От публикуваните пояснения се вижда, че ако земеделецът е надвишил с до 3% площите, които обработва, той не подлежи на санкция. Плащанията, които получава, са за действителната и установена при проверка на място площ.

 

Когато през 2015 г. фермерът е стопанисвал 100 дка площ, а е наддекларирал 10 дка, т.е. обявил е 110 дка, той ще бъде санкциониран, като наддекларираната земя (10 дка в случая) се умножи по 2 (20 дка). Така за 2015 г. той ще получи субсидии за 80 дка, вместо за реалните 100, които е обработвал.

Когато през 2016 г. фермерът е наддекларирал с 3 (или до 2 ха) до 10% повече земи, от тези, които обработва, той ще бъде наказан като наддекларираните площи ще умножат с коефициент 1.5 на сто. Тоест, ако стопанството му е от 300 дка, а той обяви 320 дка, 20-те декара, умножени по 1.5, ще станат 30 декара. Тези наддекларирани площи ще бъдат извадени от реалните и фермерът ще получи субсидии за 270 дка. Специално за 2016 г. обаче регламентът прави компромис като намалява с 50% санкцията. В нашия случай това означава, че земеделецът ще получи субсидии за 285 дка.

Ако през 2017 г. фермерът продължи да обявява с 3 до 10% повече площи от реалните, той не само ще бъде санкциониран чрез същата сметка с коефициент 1.5, но ще трябва да плати опростените за 2016 г. 50 процента. Ако използваме горния пример (наддекларирани 20 дка), глобата в случая ще се приложи като земеделецът получи субсидии за 255 дка (30 дка + 15 дка, които през 2016 г. са били опростени). А това означава, че няма да му бъдат извършени плащания за 45 дка.

Ако наддекларираната площ е над 10% през 2016 г., фермерът не получава намаление на санкцията. Това означава, че ако обработва 300 дка, а декларира 320 дка, той ще бъде наказан направо с 30 дка и ще получи субсидии за 270 дка.

Ако през 2017 г. земеделецът повтори грешката си, отново ще бъде наказан със същото намаление.

В случай, че фермерът наддекларира с много, например с над 100%, то тогава ще се окаже, че не просто ще получи намалени субсидии, но и ще има да доплаща. Пример: Стопанството реално е 300 дка, но стопанинът декларира 700 дка. Ако субсидиията е 20 лева на декар, се прави следната сметка: санкцията е за 400 наддекларирани декари, които се умножават по 1.5 и стават 600 дка. Нататък: 600 дка х 20 лв. субсидия = 12 000 лева. За реалните площи от 300 дка земеделецът е получил 300 х 20 = 6 000 лв. От размера на санкцията се изважда реалната субсидия и остават 6 000 лева. Тази сума е задължението на земеделеца, което той трябва да изплати през следващите години чрез намаляване на европейските плащания.

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.