Начало / Анализи и статии / Кога да внасяме проектите си по програма „РСР” през 2009!?!

Кога да внасяме проектите си по програма „РСР” през 2009!?!

Периоди за прием на заявления за подпомагане и съответните бюджети по ОС 1, ОС 2, ОС3 от „Програма развитие на селските райони“

Приоритетна ОС 3

Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 42 027 249 евро;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 14.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 25.07.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 4 715 886 евро, като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 26.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 28.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 3 536 914 евро, като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 29.10.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 31.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 3 536 914, като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 54 308 200 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 2009г);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 01.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 08.09.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 50% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 12.10.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 15.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 50% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 3 023 754 евро (50% от бюджета за 2007г. и 2008г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 14.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 25.06.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 1 209 501 евро (20% от бюджета за 2007г. и 2008г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 26.06.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 28.09.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 907 126 евро (15% от бюджета за 2007г. и 2008г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 29.09.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 31.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 907 126 евро (15% от бюджета за 2007г. и 2008г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 15.05.2009г., но не по-рано от 20 дни след постановяване на заповедта. Бюджетът за този прием е в размер на 223 134 673 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 2009г. + 75 000 000 евро от бюджета за 2010г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 15.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 30.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на остатъка от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 104 448 962 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 2009г. + 30 000 000 евро от бюджета за 2010г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 01.08.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 30.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на остатъка от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Приоритетна ОС 2

Мярка 223 – „Първоначално залесяване на не земеделски земи“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 7 817 034 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 50% от бюджета за 2009г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 01.06.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 14.08.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 958 514 евро (25% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 30.09.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 11.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 958 513 евро ((25% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Приоритетна ОС 1

Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на остатъка от бюджета за 2007г., 2008г. и 2009г;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 14.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 30.06.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 25% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 06.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 31.08.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 25% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 02.09.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 20.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 25% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 22.10.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 22.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 25% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 122 – „Подобряване на икономическата стойност на горите“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 2 456 191 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 50% от бюджета за 2009г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 14.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 31.08.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 1 473 714 евро (30% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 01.09.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 18.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 982 476 евро (20% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 15.05.2009г., но не по-рано от 20 дни след постановяване на заповедта. Бюджетът за този прием е в размер на 91 121 669 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 50% от бюджета за 2009г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 16.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 31.07.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 27 018 093 евро (50% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 03.08.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 30.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 40% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 02.11.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 21.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 30% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Източник: „Министерство на земеделието и храните“

ВИЖ СЪЩО

мандра

Инвестиция в мандра – предизвикателство за напреднали

Здравейте, приятели! Съвсем скоро очакваме приема по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от …

9 коментара

 1. Ивайло Янков

  Здравейте Илия,

  Първото нещо, което трябва да направите е да регистрирате фирма в община Панагюрище, след което земята, на която ще се изгражда съответното съоръжение да бъде заведено, като актив на фирмата, с която ще се кандидатства за финансиране. Тази дейност може да бъде финансирана по Мярка 312, която е част от програма „Развитие на селските райони”.

  Вие трябва да се запознаете с Наредба 29/Мярка 312, както и с новите промени по нея!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: http://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. имам заведение ханче на главен път в село левски община панагюрище и искам да кандидаствам за финансиране да направя автомивка и автосервиз какво трябва да направя и каде да отида благодаря

 3. ЕЛКА ГЕОРГИЕВА

  Уважаеми Г-н Янков, много Ви благодаря за бързия и компетентен отговор!Поздрави Е.Георгиева.

 4. Ивайло Янков

  Здравейте Елка,
  За съжаление село Войнежа е ситуирано към община В. Търново, която не е приоритетна по програма „Развитие на селските райони” Мярка 312. За област В. Търново приоритетни са следните общини: Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол, тоест за да може да кандидатствате по програмата дейностите по проекта Ви трябва да се развиват към една от горепосочените общини.
  Добре е да се кандидатства с новорегистрирана фирма в съответната приоритетна община, относно имота няма изискване той бъде във владение миниум шест години, просто няма логика в такова изискване!

 5. ЕЛКА ГЕОРГИЕВА

  Имам имот в село Войнежа до Вонеща вода. Влиза ли то в населените места по Приложение 2, защото не е обявено изрично/или поне аз не го намерих/.Необходимо ли е да регистрирам фирма или клон на фирмата ми със седалище в това населено място за да кандидатствам с проект по мярка 313 и да реконструирам къщата и да развивам селски туризъм.Имота е във владение на сна ми от 2 год. и той може ли да кандидатствакато физическо лице или трябва да си регистрира фирма.
  Мисля, че четох изискване имота да е бил във владение поне 6 год. Взема ли се в предвид, че имота е бил на баба му и двдо му в продължение на 20 години. Предварително ви благодаря!

 6. Ивайло Янков

  Здравейте Пенка,
  Единственото, което мога да Ви посъветвам е да потърсите добра консултантска фирма, за да нямате проблеми при подготовката на проектното предложение, както и при неговата оценка.
  Казвам Ви това защото както сама сте се уверила не е лека работа да изготвиш проект за финансиране към съответната програма. Най – вероятно ще допуснете грешки, които ще доведат до връщане на проектното предложение за корекции, това означава още 3 месеца.

 7. Пенка Трифонова Попкръстева

  Здравейте,опитвам се да получа по-конкретна информация за Приоритетна ОС 3-мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“.Указанията за попълване на проект са изключително общи, трудни за възприемане и написани на висок, недостъпен стил.Може ли да получа нещо по- конкретно, което изисква само попълване, с ясно очертани колони и редове, без да се налага да повтарям едни и същи неща 100 пъти и в крайна сметка да не разбирам кое на кого служи.
  С уважение-Попкръстева.

 8. Ивайло Янков

  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 9. Елисавета

  Здравейте!
  В момента обсъждаме със съпруга ми да започнем семеен бизнес в
  областа на селския туризъм.Ние сме от Варна и се интересуваме на
  първо време дали с.Доброглед попада в районите,които се финансират
  със средства от европийските фондове.Моля, посочете ни кои райони
  около нашия град биха попадали в обсега на подобно финансиране.
  Ще ви бъдем благодарни за малко повече информация отнсно стъпките
  за изпълнение на подобен бизнес план и за евентуални косултанти
  които можем да ползваме.
  Ще ви бъда благодарна ако ми отговорите на посочения електронен адрес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.