Комисия ще прави предварителен подбор на проектите по инвестиционните мерки от ПРСР

Законопроект променя схемите за кандидатстване: за компенсаторните мерки – през ИСА, за инвестиционните – през ИСУН

За инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 4.1, 4.2, 6.1 и др. ще се кандидатства през Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), а за компенсаторните мерки – през Интергирарана система за администриране и контрол (ИСАК). Това една от основните промени в проекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Законопроектът е внесен в парламента от група депутати.

Компенсаторните мерки са тези за агроекология, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони, залесяване и хуманно отношение към животните.

Друга промяна, заложена в законопроекта, е, че в едноседмичен срок след приключване на приема на проектни предложения, Управляващият орган на ПРСР (дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ -б.р.) или директорът на ДФ „Земеделие“ назначават комисия, която извършва предварителен подбор за съответната подмярка. До един месец същата комисия трябва да оцени и класира проектите, заедно с получените точки по всеки критерий, и да публикува това на интернет страницата на съответната администрация. Възражение ще бъдат приемани в едноседмичен срок след публикуването на списъка. Друга, специално създадена комисия ще разглежда възраженията и ще се произнася до две седмици.

Едва след като се спази тази предварителна процедура ще бъде изготвен списъкът с проектните предложения, които имат шанс да получат финансиране при 130% бюджет.

Промените в закона предвиждат създаването на две нови наредби. Едната е за условията и реда за изплащане на безвъзмездна помощ или за намаляване или отказ за финансиране. Втората е за условията, проверките и реда за установяване на изкуствено създадени условия.

Друга новост е в законопроекта е, че заповедта на земеделския министър за одобрение на окончателния слой на Системата за идентификация на земеделските парцели ще се публикува в „Държавен вестник“.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0