Начало / Акцент Евро Финансиране / МЗХ предлага единно прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

МЗХ предлага единно прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

дете хапва млякоЕдинно прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ предлага Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в нова Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.

Новата наредба ще влезе в сила през учебната 2017/2018 г., но още от 2016/2017 ще започнат да се прилагат правилата.

Схема „Училищен плод“ се прилага успешно в страната от 2010 година, припомня министерството. От 118 694 деца, участващи в схемата през 2010/2011 учебна година, техният брой се е увеличил до 456 723 деца през 2015/2016 учебна година. Достигната е усвояемост на 100% от помощта от ЕС и на тази база, по искане на България, всяка година получаваме допълнителен бюджет по схемата.

Схема „Училищно мляко“ се прилага в България от 2009 г. със слаб интерес до 2015 г. заради ниското ниво на подпомагане от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. От миналата година след приемане на Национална стратегия за прилагане на схема „Училищно мляко” и съответната наредба, и след осигурено национално съфинансиране, интересът към „Училищно мляко“ се е повишил многократно. През учебната 2015/2016 година в схемата са участвали 302 000 деца за разлика от предходната учебна година, когато са били включени едва 3 500 деца.

„За да продължи укрепването на двете схеми за насърчаване на навиците за здравословно хранене, за улесняване на тяхното прилагане и с цел осигуряване на ефективно и целенасочено използване на фондовете на Съюза…, двете училищни схеми – „Училищно мляко и „Училищен плод“ се обединят в единна схема, чието задължително прилагане стартира от учебната 2017/2018 година.“, се казва в мотивите на проекта. „Единният подход в обща правна и финансова рамка е най-уместният и ефективен начин за постигането на специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика, посредством новата обединена схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата. Този подход ще позволи на държавите членки да оптимизират въздействието на предлаганите продукти и да увеличат ефективността в управлението на схемите.“

„Това ще отговори и на целите на Общата селскостопанска политика за подпомагане на доходите на производителите на плодове, зеленчуци и мляко, стабилизирането на пазарите и насърчаване на конкурентоспособността. Налице е изразен интерес от страна на бизнеса и очакваме прилагането на схемите при новите условия, да получи положителен обществен отзвук“, посочва земеделският министър Десислава Танева.

ВИЖ СЪЩО

За твърда финансова подкрепа на пчеларите в следващата ОСП настоява наш евродепутат

Заради осигуряване на услугата „опрашване“ Момчил Неков внесе искане секторът да получава директни и обвързани …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.