Начало / Акцент Евро Финансиране / Министър Порожанов подписа заповед за увеличаване бюджета на мярка 7.2

Министър Порожанов подписа заповед за увеличаване бюджета на мярка 7.2

Със своя заповед от 20 февруари 2018 г. земеделският министър Румен Порожанов увеличи бюджета на общинската мярка 7.2 от първия прием, който бе през 2016 г. Проектната заповед за добавянето на още близо 4,5 млн. лв. към бюджета на подмярката бе публикувана в края на януари 2018 г.

Прочети още: По заповед на аграрния министър се увеличава бюджетът по мярка 7.2

Текстът на заповедта:

На основание чл. 40, ал. 3 на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ. бр. 60 от 2016 г.), във връзка с § 12, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ. бр. 2 от 2018 г.) и одобрен от министъра на земеделието, храните и горите доклад 93-1442/20.02.2018 г. на д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите 

Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Увеличавам финансовата помощ по т. 2 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за приетите заявления за подпомагане в периода на прием по т. 1 от същата заповед, както следва:

  1. по т. 2.1. – с до левовата равностойност на 4 601 697,52 евро;
  2. по т. 2.2. – с до левовата равностойност на 33 234 482,05 евро;
  3. по т. 2.5. – с до левовата равностойност на 1 533 899,17 евро;
  4. по т. 2.6.1. – с до левовата равностойност на 613 559,67 евро;
  5. по т. 2.6.2. – с до левовата равностойност на 766 949,59 евро .

ІІ. Размерът на финансовата помощ по т. І да се използва само за заявления за подпомагане по т. 1 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, получили следните точки по критериите за подбор и допустими за подпомагане съгласно разпоредбите на Наредба № 12 от 2016 г.:

  1. 64 точки за дейности по т. 1.1.;
  2. 55 точки за дейности по т. 1.2.;
  3. 31 точки за дейности по т. 1.5.;
  4. 9 точки за дейности по т. 1.6.1., след прилагане на Критерий 2 от Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г.;
  5. 11 точки за дейности по т. 1.6.2., след прилагане на Критерий 2 от Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. 

ВИЖ СЪЩО

В обществена дискусия кое часово време да изберем ще участват земеделски организации

Евродепутат Момчил Неков организира  открита обществена дискусия за смяната на часовото време и законодателството на ЕС. Форумът ще се проведе на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.