Начало / Евро Новини / МОСВ обяви 4 нови процедури във връзка с управлението на природни паркове

МОСВ обяви 4 нови процедури във връзка с управлението на природни паркове

Министерство на околната среда и водите обяви четири процедури, насочени към актуализиране или разработване на план за управление на четири природни парка в България.

Всяка една от четирите схеми е насочена към конкретен бенефициент по смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 (с изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г. ), съответно:

BG161PO005/09/3.2/01/09 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА – Дирекция Национален парк Рила
BG161PO005/09/3.2/02/10 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА – Дирекция Природен парк Българка
BG161PO005/09/3.2/03/11 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЕЛАСИЦА – Дирекция Природен парк Беласица
BG161PO005/09/3.2/04/12 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – Дирекция Национален парк Централен балкан

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/01/09 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Рила“ е да се подпомогне Дирекция Национален парк Рила, да извърши актуализация на Плана за управление на НП Рила, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на националния парк.

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на план за управление на Природен парк Българка“ е да се подпомогне Дирекцията на природен парк Българка, да разработи План за управление на парка, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на природния парк.

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/03/11 „Разработване на план за управление на Природен парк Беласица“ е да се подпомогне Дирекцията на природен парк Беласица, да разработи План за управление на парка, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на природния парк.

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/04/12 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан“ е да се подпомогне Дирекция Национален парк Централен Балкан, да извърши актуализация на Плана за управление на НП Централен Балкан, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на националния парк.

Четирите процедури за безвъзмездна финансова помощ се осъществяват с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, като проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани и по четирите процедури са: научни изследвания; анализ на налична информация; инвентаризации; изработване на карти; оценка на състоянието на компонентите на околната среда; изготвяне на проект на План за управление и приложения към него; организиране на обществени обсъждания във връзка с изготвянето на Плана за управление на националния парк /консултации и организация на необходимите срещи/;

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на всяка отделна процедура е както следва:
• BG161PO005/09/3.2/01/09 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Рила“ е 5 904 517 лева
• BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на план за управление на Природен парк Българка“ е 2 643 645 лева
• BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на план за управление на Природен парк Беласица“ е 1 424 589 лева
• BG161PO005/09/3.2/04/12 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан“ е 5 337 407 лева

Крайният срок за представяне на проектните предложения и по четирите схеми е 15.08.2009г., като проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите.

Източник: ОП ОКОЛНА СРЕДА

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

ВИЖ СЪЩО

Процедура „Обучения за заети лица“ е спряна за кандидатстване

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  временно преустановява подаването на проектни предложения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.