Начало / Анализи и статии / Мярка 311 – Алтернативата!

Мярка 311 – Алтернативата!

През последните години повечето хора сякаш останаха с грешното впечатление, че с финансиране от европейските структурни фондове в нашата държава се изграждат само магистрали, пречиствателни централи, къщи за гости и електроцентрали за ВЕИ. Да, много от реализираните проекти са в посочените области, но Европейският съюз ни предоставя доста голямо финансиране за развитие и на един много по-широк кръг от дейности обединени под шапката „неземеделски дейности”. Основният „инструмент” за тяхното финансиране е Mярка 311 – “Разнообразяване към неземеделски дейности”.

311-no
Това е една от най-привлекателните мерки за финансиране на неземеделски дейности със сериозен бюджет, който трябва да бъде усвоен до края на 2013г. По мярката се предоставя безвъзмездно финансиране до 70% (80% при изграждане на централи за ВЕИ) от признатите разходи, които не трябва да надвишават 200 000€, като горна граница на субсидията и обща стойност на проекта не e по-голям от 400 000€. Основните цели на мярката са свързани със насърчаване създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони и разнообразяването към неземеделски дейности.

Неземеделски са всички дейности, които не включват производство, преработка и съхранение на земеделски продукти. Разгледана в този контекст мярка 311 открива множество възможности за инвестиции в приоритетните общини, като изграждането на обекти за алтернативен туризъм и фотоволтаични централи са само малка част от видовете инвестиции, финансирани безвъзмездно от Европейския съюз.

Подробен списък на всички общини, приоритетни за програмата може да намерите тук.

По програмата се финансират всякакъв вид НЕЗЕМЕДЕЛСКИ дейности с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на:

 • Производство и продажба на енергия от ВЕИ и биоенергия при преработка суровини от собствено земеделско производство НАД 1 kW;
 • Производство и продажба на биогорива, биомаса, риба, рибни продукти, аквакултури, земеделски продукти*, синтетични влакна;
 • Развъждане на животни (БЕЗ коне за неземеделски дейности)
 • Въгледобив, стоманодобив, сухопътни превози на товари, залагния и хазард, финансови операции и услуги с недвижими имоти;
 • Изграждане, реконструиране или закупуване на оборудване за голф, скално катерене, лов.

Няма други ограничения към дейността за кандидатстване, освен посочените по-горе изключения, което добавено към бюджета на мярката, правят инвестициите в селските райони още по-привлекателни.

За безвъзмездно финансиране могат да кандидатстват всички ЕТ или ЮЛ (Юридически лица), които отговарят на следните условия:

 • Да са регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите;
 • Да са регистрирани като Земеделски производители;
 • Да имат седалище или клон на територията на община, посочена в списъка със селските райони*;
 • Да са микро, малки или средни предприятия;
 • Да имат приходи минимум 50% от земеделски дейности през предходната на кандидатстването година;
 • Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

По същност Мярка 311 е аналог на Мярка 312 (към момента затворена) – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, като основните различия са свързани с условията, на които трябва да отговарят фирмите-кандидати. А именно: да е регистрирана, като земеделски производител и да има приходи поне 50% от земеделски дейности или услуги пряко свързани със земеделската дейност от предходната година. Това не трябва да Ви „плаши“, тъй като НАРЕДБА 30/Мярка 311 позволява фирмата да бъде приведена във вид, който да отговаря на посочените изисквания.

За да не бъдем голословни, ще ви разкажем за няколко „нестандартни” проекта, които разработваме по Мярка 311 за тазгодишния приемен прозорец (октомври – ноември 2012).

 

Пример 1

Първият проект е свързан с изграждането на съоръжение – Вертикален ветрови тунел (Vertical wind tunnel VWT) за indoor skydiving (свободно летене).

Скайдайвингът на закрито (свободно летене) е практикуван за първи път от Джак Тифани през 1964 година. Самото съоръжение представлява тунел, в долната част на който е монтирана специална система от перки. При пускане тя предизвиква въздушно завихряне и създава силно налягане. Резултатът е преодоляване на земната гравитация и преминаване в състояние на т.нар. свободно летене. Това състояние много прилича на летенето при скачане със самолет, преди отварянето на парашута. При скайдайвинга на закрито не се ползват никакви допълнителни средства като парашути, перки или колани, затова той бива наричан често и свободно летене.

Вертикален Ветрови Тунел – VerticalWind Tunnel VWT Свободно летене/ скайдайвинг на закрито – Indoor skydiving

Съоръжението ще бъде изградено на територията на област Бургас.

Пример 2Арматурен двор

Изграждане на цех за производство на арматурни заготовки (арматурен двор) – инвестицията ще бъде извършена в местността Исламица, град Елин Пелин, община Елин Пелин, която е включена в списъка на приоритетните селски райони. Проектът е за:

 • изграждане на производствена сграда за армировъчни заготовки със застроена площ 463.57 кв.м.
 • Доставка и инсталация на машини за нуждите на производството

Сумата на инвестицията възлиза на 558 215, 97 лева.

Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

Дейности по мерки 311 и 312 от „отварянето” през 2008 до юли 2012

Постъпили заявления Одобрени заявления Склучени договори Извършени плащания
311 312 311 312 311 312 311 312
Брой 428 2023 306 837 306 822 79 234
Общо разходи – лева 208 814 436 920 187 436 148 164 770 370 361 750 147 047 248 357 928 639 Изплатени
Общо публични разходи – лева 144 542 501 644 131 205 101 884 718 253 536 273 101 481 926 245 920 143 15 822 803 47 567 629
Средна стойност на инвестиция 487 884.20 454 862.80 484 198.59 442 487.16 480 546.56 435 436.30 200 288.65 203 280.47
Съкращаване на одобрените разходи Съкращаване на разходите за сключени договори
0.71 0.41 1.00 0.98 0.26 0.28
Одобрени спрямо постъпили заявления Сключени договори спрямо одобрени заявления Плащания спрямо одобрени договори

 

Както се вижда от данните към момента мярка 312 е много по-експлоатирана спрямо 311, основно заради изискването на мярка 311 фирмата-кандидат да бъде регистрирана като земеделски производител и да е извършвала земеделски дейности през предходната на кандидатстване година. Впечатление прави също, че средния размер на инвестициите, за които се кандидатства по мерките не се различават особено много, като проектите по 311 имат леко преимущество. От данните се вижда, че едва 41% от всички постъпили заявления по мярка 312 получават одобрение от Разплащателната агенция. При мярката за стимулиране на неземеделските дейности „процентът на успеваемост” е далеч по-голям 71%. Към момента със всички одобрени проекти на кандидати по 311 мярка РА е сключила договори и е изплатила средно по 200 000 лева на 26% от сключените договори. По мярката за стимулиране на микропредприятията агенцията също е изплатила средно по 200 000 лева (на 234 фирми), но не е сключила договори с всички одобрени кандидати. Така може да се заключи, че средно Разплащателната агенция придвижва „поетапно” двете мерки– изплаща еднакви средства на фирмите и движи процеса на плащане с еднаква скорост (около 30%).

Екипът на консултантска компания Енпром и Finansirane.eu може да Ви укаже подкрепа как за подготовката на задължително прилежащата документация, така и при подготовката на самия бизнес план.

[signoff]

ВИЖ СЪЩО

мандра

Инвестиция в мандра – предизвикателство за напреднали

Здравейте, приятели! Съвсем скоро очакваме приема по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от …

19 коментара

 1. Пресиана

  Да разбирам, че няма вариант, по който да се финансира такава дейност в с. Драгичево?

 2. Пресиана

  Здравейте, искам да Ви попитам отностно следния казус: Имаме посторна голяма сграда, която е на груб строеж в момента и искаме да я превърнем в старчески дом. Има ли възможност в новият програмен период 2014-2020 г. да се кандидатсктва за финансиране за този вид дейност и ако да как е вариантът да се свържем с Вас за уточнения и обяснения ? Благодаря предварително

  • Ивайло Янков

   Здравейте Пресиана,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 3. Благодаря Ви много за бързия отговор!

 4. Здравейте! Искам да попитам мога ли до края на годината да кандидатствам по мярка 311 /312 за финансиране ,изграждане на частен старчески дом?
  Благодаря ,ВИ !

  • Ивайло Янков

   Здравейте Ирина,
   До края на годината няма как да се кандидатства по Мярка 311/312, но другата година към месец май се очаква да започне новия програмен период 2014 – 2020 година. Имайте предвид, че подготовката на проектната документация отнема поне няколко месеца.

 5. Здравейте,

  бих искала да Ви попитам само по мярка 311 ли може да се кандидатства за финансиране изграждане на старчески дом?

  Благодаря Ви.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Сиси,
   За старчески дом може да се кандидатства по Мярка 311/312 от програма „Развитие на селските райони“

 6. kostadin djarov

  Здравейте Г-н Янков,дъщеря ми иска да кандидатства по мярка 311,има доходи от миналата година които са 100% от земеделие и са декларирани с дан.декларация,но тази година се е регистрирала като зем. производител това дава ли и право да участва или е задължително да е била регистрирана и миналата година.
  Благодаря

  • Ивайло Янков

   Здравейте Костадин,
   Важно е оборота да е от предходна година и да е от земеделска дейност и/или услуги пряко свързани със земеделието. Самата регистрация, като земеделски производител може да бъде направена тази година.

 7. Ангел Ангелов

  Здравейте,
  г-н Янков очаква ли се отпадане на ограничението за
  строителство на ФЕЦ върху земя и на каква категория би се
  допуснало.
  Благодаря.

 8. КРАСИМИР ИВАНОВ

  Здравейте,

  Възможно ли е финансиране за довършване на старчески дом.
  Сградата е бивша хижа, с преотстъпено право на ползване за срок от 30год.
  Има всички разрешителни за хотел 3 звезди.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Красимир,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, при положение, че старческия дом е разположен на територията на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

 9. Дебора Дончева

  Здравейте!
  Имам следния въпрос: Възможно ли е финансирането по проект за алтернативен туризъм да започне от закупуването на земята или е необходимо фирмата да разполага вече с подходящ парцел?
  Благодаря!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Дебора,

   Имота трябва да е собственост на фирмата и/или да бъде направено преотстъпено право на строеж в полза на фирмата, с която ще се кандидатства. Закупуването на имота е не признат разход по програма и не може да кандидатства за него.

 10. Ивайло Янков

  Здравейте Христина,

  Когато се тръгне в посока за кандидатстване по програма за безвъзмездно инвестиционно финансиране инвестицията трябва да е поне равна на 50 000 лева. в противен случай се обезсмисля цялата процедура за подготовка на проектното предложение.

 11. Здравейте,
  възможно ли е финансиране на дейност свързана с ръчно изработване на сувенири,бижута и други подобни изделия?
  Благодаря Ви!

 12. Здравейте,имам земя в село Бенковски община Аврен окр.Варненски от 7.7 дка.На 4 дка преключва процедурата за смяна на статута й като за жилищно строителство.Имам регистрирана фирма.Част от земята съм засадил трайни насаждения .Не съм регистриран като зем.производител. Насъжденията са още малки и не реализирам никакви доходи от тях.Изкам да построя фотоволтоична система като участвам по програма на Европейските фондове.Имам нужда от консултация,изработване на проеката и др.свързано със осъществяването на проекта.
  Благодаря Ви

  • Ивайло Янков

   Здравейте Максим,

   За да изградите фотоволтаична централа трябва да се съобразите със следните изисквания относно мястото на което може да се осъществи това, а те са както следва:
   Имота трябва да бъде в урбанизирана територия (в населеното място), както и централата да бъде задължително изградена на покрив и/или фасадна конструкция, тъй като нямате право да изградите централа до 200 кв. на земя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.