Начало / Акцент Евро Финансиране / Мярка 5.4 от Програмата за морско дело и рибарство ще е с бюджет 10 млн. лв.

Мярка 5.4 от Програмата за морско дело и рибарство ще е с бюджет 10 млн. лв.

Големи пари за рибовъдното фермерствоУправляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане документите по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

По мярката ще се насърчават изграждането на нови предприятия и модернизацията и реконструкцията на съществуващи предприятия за преработка на продукти от риболов и аквакултура.

Приоритетните инвестиции ще са насочени към преработка на собствена продукция, повишаване на енергийната ефективност, прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, вкл. третирането на отпадъци и откриването на работни места.

  • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата (БФП) – 10 млн. лв.
  • Максимален интензитет на БФП – 50%
  • Минимален размер на БФП – 20 000 лв.
  • Максимален размер на БФП за 1 проект – 1 млн. лв.
  • Максимален размер на БФП за 1 бенефициент за целия програмен период – 1.4 млн. лв.

Всички необходими документи за кандидатстване са обявени за обществено обсъждане на Единния информационен портал – http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/15241-obshtestveno-obsazhdane-na-dokumentatziya-po-protzedura-za-podbor-na-proekti-po-myarka-5-4-prerabotvane-na-produktite-ot-ribolov-i-akvakulturi-03-06-2016.

ВИЖ СЪЩО

конкурентоспособност-2019

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.