Начало / Акцент Евро Финансиране / Мярка 7.6 за поддържка на храмовете допуска до 400 хил.евро на проект

Мярка 7.6 за поддържка на храмовете допуска до 400 хил.евро на проект

Публикуваха проектонаредбата за прилагане на подмярката за възстановяване и подобряване на културното наследство в селата

църкваПроектът на Наредба за прилагане на подмярка 7.6 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), с която се подпомагат безвъзмездно и на 100% проекти, свързани с възстановяване, ремонт, реставрация и други на религиозни храмове, вече е готов. Пълното наименование на подмярката е „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. Подмярката ще бъде отворена за прием в продължение на четири седмици от средата на април.

По подмярка 7.6 се предоставя финансова помощ за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Подпомагат се проекти, представени от местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

По подмярката се финансират проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България.

Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи и 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат, е левовата равностойност на 1 000 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро.

ВИЖ СЪЩО

Заради инфлуенцата у нас: ЕК иска да създадем рестриктивна зона, обхващаща 3 области

До средата на ноември в страната има 26 огнища на птичи грип, заразени са 1 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.