Начало / Акцент Евро Финансиране / Дългоочакваният прием по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – скоро ще бъде факт!

Дългоочакваният прием по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – скоро ще бъде факт!

С изключително голямо закъснение Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Целта на процедурата е нарастване дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления.

Вие сте идеален кандидат ако:

  • Сте микро, малко или средно предприятие по смисъла на Търговски закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.
  • Имате поне три приключени финансови години.

Допустими дейности:

  • приложни научни изследвания в предприятието;
  • проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
  • тествания, изпитвания, измервания.

За какво може да се получи финансиране :

Ще се подпомага реализация на проекти за разработване на продукти (стока или услуга) или процеси, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

ИКТ и информатика: 

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри;
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, GridandCloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

мехатроника и чисти технологии:
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− роботика и автоматизация на процеси;
− проектиране производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фoрми и средства
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
− нано-технологии в услуга на медицината
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Ще се финансират разходи за придобиване на ДМА и ДНА, необходими за изпълнение на дейностите по проекта, разходи за услуги (извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, защита на интелектуалната собственост на национално и международно равнище и др.), както и оперативни разходи, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

Размер на финансиране:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  35 000 000 евро (68 454 050 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро и малки предприятия: 500 000 лева;
  • Средни предприятия: 750 000 лева;
  • Големи предприятия: 1 000 000 лева;

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Кандидатите ще могат сами да избират между два приложими режима на държавна помощ съобразно спецификата на проекта и предвидените допустими дейности. В зависимост от избрания режим, безвъзмездната финансова помощ може да варира от 25 % – 90 % от общите допустими разходи по проекта.

Съобразно критерии за техническа и финансова оценка, ще се оценява нивото на иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация. Предимство ще се дава на дружества с иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата, като ще се разглеждат данни от периода 2014-2020). Предимство ще получават проекти, които ще се реализират в Северозападна България, както и проекти с иновации насочени към намаляване на въздействието върху околната среда.

Приемът се очаква да бъде обявен в средата на месец май, като срокът за кандидатстване ще бъде 90 дни.

Ако все още имате въпроси, на които не сме отговорили по – горе, заповядайте на консултация в някой от офисите ни в страната, където На помощ могат да се притекат специалисти от „FINANSIRANE.eu“,  които са доказали себе си в изготвянето и управлението на проекти по различни европейски програми; които ще анализират подробно идеята Ви; ще проучат възможностите за нейната реализация и ще изготвят и управляват Вашето проектно предложение.

 

ВИЖ СЪЩО

В обществена дискусия кое часово време да изберем ще участват земеделски организации

Евродепутат Момчил Неков организира  открита обществена дискусия за смяната на часовото време и законодателството на ЕС. Форумът ще се проведе на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.