Нова наредба определя кои земеделски земи са допустими за подпомагане

Земи под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена поне една разпознаваема през цялата година почвена обработка (изораване или дискуване) в периода 1 януари – 31 май в годината на кандидатстване. Това гласи проектът на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Той е  публикуван на електронната страница на земеделското министерство  за обществено обсъждане до 11 март.

Трайни насаждения, в които не е извършена поне една обработка, която може да се разпознае през цялата година, също няма да се подпомагат. Не подлежат на субсидиране и градини, в които 70% от растенията са изсъхнали. Това не важи за многогодишните медицински и ароматни култури, както и за ягодоплодните.

Наредбата касае плащанията на площ, по схемата за Националната преходна помощ и по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11″Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите“ и мярка 13″Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по Програмата за развитие на селските райони.

За пасища и ливади ще се изплащат субсидии, ако има не повече от 100 броя дървета или храсти на хектар с височина от не повече 0,50 м. Те трябва да са мозаечно разположени. Сградите, съоръженията, скалите, ерозиралите или оголени терени не бива да заемат повече от 10% от общата площ, която е обявена за субсидиране.

 

Относно плащанията по мярка 10, проектонаредбата гласи, че когато земите са пасища, мери и ливади, в това число естествени пасища и ливади или „смесено земеползване, те са допустими за подпомагане по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (популярно като ВПС), ако не повече от 25% от площите са заети с мозаечно разположени дървета, храсти скали и др., чиято единична площ е под 100 кв.м. Същота важи и за подпомагането по мярка 12.

Пасищата по мярка 10 с направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ са допустими за субсидиране с цялата си площ независимо от броя на дърветата и храстите, на ерозиралите и оголените терени в тях.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0