Начало / Акцент Евро Финансиране / Нови възможности за предприемачество

Нови възможности за предприемачество

Управляващият орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“

Целта на процедурата е подготовката на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Чрез процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество” се цели да се предостави и съвкупност от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

В направените промени в Условията за кандидатстване се предвижда нов подход от страна на УО от гледна точка на облекчаване и подкрепа на бенефициентите. При подбора на проектите водещ критерии ще бъде оценката на качеството на проектните предложения, а не административната оценка на кандидатите. С направените промени в Условията за кандидатстване  ще се осигури възможност за конкуриране на качествените проектни предложения по време на техническата и финансовата оценка.

Допустими кандидати

  • Центрове за развитие на предприемачеството
  • Социални партньори
  • Финансови институции

Всички дейности заложени в проектните предложения трябва да са свързани с :

  • информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност
  • Обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес умения
  • Разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)

Безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е в границите от  100 000 лв. до 391 166 лв.

Общият бюджет на процедурата е 5 000 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 02.10.2017 г., 17:30 часа.

ВИЖ СЪЩО

За твърда финансова подкрепа на пчеларите в следващата ОСП настоява наш евродепутат

Заради осигуряване на услугата „опрашване“ Момчил Неков внесе искане секторът да получава директни и обвързани …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.