Начало / Акцент Евро Финансиране / Нови правила за създаване на организации на производители на плодове и зеленчуци

Нови правила за създаване на организации на производители на плодове и зеленчуци

Raspberry-Rubus-idaeus-natural-anticancer-drug1Промени в Наредба № 11/2007 г. ще подобрят реда за признаване на организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци, както и реда и условията за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми на организациите на производители. Проектът за промени в наредбата е публикуван на страницата на Министерството на земеделието и храните (ТУК).

Първата група изменения и допълнения на Наредба № 11/2007 г. са свързани с по-точното отразяване на изискванията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци по европейските регламенти, както и уеднаквяване на критериите за признаване в различните сектори на земеделието, обобщава в мотивите си към проекта зам.-министър Цветан Димитров.

В проекта са разписани правила за признаване на организации на производители в категория „Плодове и зеленчуци, предназначени за преработка”, като са уредени доказателства, че тези продукти се доставят за преработка. Посочени са маркетинговите цели, за които могат да бъдат създавани организации на производители на плодове и зеленчуци. Конкретизирано е изискването за вътрешен правилник за дейността на организацията на производители, като критерии за признаване. Дава се възможност стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година (не по-малка от 50 000 лева годишно) да се доказва с всякакви официални финансови и счетоводни документи. Посочени са документите, с които се доказва, че членовете на организацията са земеделски производители – копия на регистрационни карти с анкетни карти по Наредба № 3 от 1999 г. или копие на документ, съдържащ уникален регистрационен номер в ИСАК.

Втората група изменения и допълнения в наредбата от 2007 г. осигуряват прилагане на правилата на ЕС за одобряване и управление на оперативни програми на организациите на производители. В тази част на наредбата се направени следните по-важни промени: Въвеждат се пределни цени и изискване за представяне на три оферти, за осигуряване на обоснованост и съпоставимост на включените в оперативната програма разходи; Урежда се допустимостта на дейности и разходи в оперативните програми за същинска преработка на плодове и зеленчуци, в съответствие с възможностите, които дава законодателството на ЕС. Това ще позволи на организациите на производители на плодове и зеленчуци да правят инвестиции на само в стопанствата, но и в преработката на произведените от тях продукти.; Въвежда се сключването на договор между бенефициента по оперативната програма и ДФ „Земеделие“, което ще осигури ясни финансови отношения и задължения на страните и конкретни правила и норми за извършване на инвестициите; Урежда се режимът за подаване на заявления за плащане, в съответствие с финансовата дисциплина; Създава се образец на оперативна програма и се определят подаваните към нея документи, с цел обоснованост на разходите и общ прозрачен критерий за оценка на програмите; Урежда се начинът на финансиране на създадените оперативни фондове на организациите на производители; Прецизира се уредбата на получаването на национална помощ за допълване на оперативните фондове; Урежда се режима на оперативните програми, подавани от асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.

 

ВИЖ СЪЩО

До дни компенсират овощари с 63 хил. лв.

Допълнителен финансов ресурс от 63 000 лв. за унищожени овощните насаждения одобри УС на ДФЗ, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.