Начало / Акцент Евро Финансиране / Обобщения за мярка 4.1: Най-много договори за плодове и зеленчуци, най-голяма субсидия за животновъдство
мярка 4.1.2

Обобщения за мярка 4.1: Най-много договори за плодове и зеленчуци, най-голяма субсидия за животновъдство

На първо място по брой на одобрените проекти е област Пловдив, първа по спечелено финансиране е област Пазарджик

Анализ на ДФ „Земеделие“ за първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от пролетта на 2015 г. показва, че най-много са одобрените проекти на производителите от сектор Плодове и зеленчуци. Най-високият размер на субсидиите обаче е в сектор Животновъдство.

След приключване разглеждането на заявленията за тяхната допустимост към септември 2017 г. по подмярката има сключени 939 договора с одобрени инвестиционни разходи 603 183 859.55 лв. и одобрена субсидия на стойност 365 779 453.14 лв. Водеща да е област Пловдив със 76 бр. сключени договори и с одобрена субсидия от 27 888 776.01 лв. На първо място по размер на одобрените субсидии е област Пазарджик, към която се насочват 30 979 757.75 лв. София (град) е на последно място само с един договор с одобрена субсидия 1 844 255. 57 лв.

Броят на договорите с инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци” са 393 или около 41,85% от всички сключени договори за подпомагане. Съответно одобрената субсидия е 136 575 470.26 лв., което е 37,34% от
общо одобрената субсидия на всички проекти по приема. Най-много одобрени в сектор „Плодове и зеленчуци” са в област Бургас – 36 договора, а най-малко в София град и обл. Смолян – по един договор. В процентно отношение одобрените проекти по области показват, че макар област Бургас да е с най-голям процента на одобрени проекти – 9.16%, не там е най-висок процента на одобрените субсидии, а в област
Пловдив (7.29%). А област Смолян е на последното място с 0.25% по брой проекти и с 0.03% на одобрените субсидии.

По отношение на проектите, одобрени за подпомагане в сектор „Животновъдство” броя на подписаните договори за подпомагане е 332 или 35,36% от общия брой на сключените договори. Одобрената субсидия за тези проекти е в размер на 150 582 570.07 лв., което прави 41,17% от общата одобрена субсидия за целия прием. Най-голям брой договори са сключени за област Плевен – 30 бр., а най-малък брой договори са подписани за област Смолян – само 3.

Най-голям дял в сектора от одобрените средства държи област Пазарджик, а най-малък в област Варна – 0.87% от общо одобрените субсидии в сектора.

Общият брой на одобрените проекти и получили точки по критерии за оценка в сектор „Етерично – маслени и медицински култури” е 84, което прави близо 8,95% от общия брой подписани договори. Договорената субсидия е в размер на 23 560 347.52 лв., което представлява 6.44 % от общо одобрената субсидия за целия прием.

Най-много са договорените проекти в области Пловдив и Стара Загора – по 14 броя. С по 1 договор са области Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Като се добави и фактът, че в област Видин договорите са само два, може да се стигне до извода, че за този приоритетен сектор Северозападен район е най-слабо представен.

Най-голям дял одобрени проекти има в области Пловдив и Стара Загора – с по 16,67% от общо
одобрените за този сектор, а най-голям дял одобрена субсидия е в област Силистра – 11.77% от общите одобрени субсидии за сектора. За област Силистра е характерно, че по брой одобрени проекти областта е на 4-то място след област Пазарджик, където одобрената субсидия я 11.55% от общо одобрената за сектора. Най-малък дял одобрена субсидия е тази за областите Монтана и Плевен, като общо за двете делът е малко над
1%, но това се дължи на липсата на интерес към този сектор.

14 са одобрените проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в повече от един от
приоритетните сектори. Проектите са разпределени в 11 области с общо одобрена субсидия 3 690 755.26 лв.

Класираните проекти извън приоритетните сектори са общо 116. Това са проекти свързани със зърно производство – пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, фуражи – люцерна, сено, винени лозя, отглеждане на гъби и др. Техният дял от общо одобрените заявления за подпомагане е 12.35%, а одобрената субсидия за тях е 51 370 310.03 лв. или 14,04% от бюджета за първия прием по подмярка 4.1.

При сключените договори извън приоритетни сектори най-голям е броя на тези в област Хасково – 17, а по един договор има в области Велико Търново, Добрич, Кърджали, Кюстендил и Перник. Най-голям е относителния дял на одобрената субсидия в област Плевен – 11.41%, а под 1% са в области Велико Търново, Добрич, Кърджали, Кюстендил и Перник.

Проектите с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти или в преход към биологично производство са 404 броя. Те са с одобрени субсидии на стойност 132 832 553.58 лева, което е около 43% спрямо броя на всички одобрени и 36.3 % спрямо общо одобрената субсидия.

Най-много одобрени проекти, като брой, свързани с биологично земеделие има в област Хасково – 38, на обща стойност на заявената субсидия 11.700 млн. лв., а най-малко в област Смолян и Перник по 1 брой със стойност на заявената субсидия съответно 351 027.00 лв. и 54 906.47 лв.

ВИЖ СЪЩО

Финансирането за развитие на туризъм, производство и услуги започна в обхвата на отделни Местни инициативни групи

Финансиране на идеята Ви по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ все още …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.