Начало / Акцент Евро Финансиране / Общините правят 5 типа грешки, когато кандидатстват по мярка 7.2

Общините правят 5 типа грешки, когато кандидатстват по мярка 7.2

Във връзка с очакваните втори приеми по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020 Държавен фонд „Земеделие” подготви анализи на най-често допускани грешките при проектни предложения по тези подмерки от първите приеми – виж ТУК.

Основна цел на анализите е подпомагане изготвянето на проектните  предложения чрез представянето на обобщена информация на бъдещите кандидати за често допусканите грешки, както и предоставяне на допълнителна информация при подаването на заявленията за подпомагане по съответните подмерки.

Анализите имат единствено информативен и препоръчителен характер с цел намаляване на срока за разглеждане на заявленията за подпомагане чрез намаление на забележките към проектните предложения.

Масовите грешки в общинските проекти са описани в 5 раздела: Грешки, свързани с допустими и недопустими разходи; Грешки, свързани с представените документи; Грешки, свързани с попълването на таблица за допустимите инвестиции; Грешки, които водят до промяна в критериите за оценка; Други грешки.

В публикувания анализ се вижда, че областта с най-голям брой подадени проекти при предходния прием, е София. Оттам са входирани 88 заявления с общ размер на заявената субсидия 251 376 003,60 лв. Втора по активност е област Благоевград с 58 проекта и поискана помощ от 102 729 433,08 лв. Най-висока субсидия след област София е потърсена чрез 45-те проекта от област Пловдив – 139 378 246,78 лв. За най-ниско подпомагане са кандидатствали общините от област Кюстендил, които с 15 проекта са поискали 22 048 295,44 лв.

ВИЖ СЪЩО

В обществена дискусия кое часово време да изберем ще участват земеделски организации

Евродепутат Момчил Неков организира  открита обществена дискусия за смяната на часовото време и законодателството на ЕС. Форумът ще се проведе на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.