Начало / Test / ОП “Административен капацитет”

ОП “Административен капацитет”

Индикативна годишна работна програма
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Административен капацитет“

Разпределение на процедурите във времето

Процедура по Подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“    февруари 2009 г.
Процедура по Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“    септември 2009 г.
Процедура по Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“     октомври 2009 г.
Процедура по Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“    декември 2009 г.

Общо разпределение на бюджета

Централна, областни и общински администрации    30 млн. лв.
Конкретни бенефициенти    25 млн. лв.
Социално-икономически партньори    4 млн. лв.
Общо    59 млн. лв.
Приоритетна ос I. Добро управление

Наименование на процедурата    Процедура по Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“

№ на процедурата (бюджетна линия)    BG051PO002/08/1.3-03
Цел на процедурата    Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни
Дата на обявяване на процедурата    декември 2009 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения    февруари 2010 г.
Допустими бенефициенти    Социално-икономическите партньори
Общ размер на процедурата в евро    2 045 168 евро
Общ размер на процедурата в лева    4 000 000 лв.
Дял на съфинанси – рането от ЕС в  %    85%
Максимален % на публичното съфинансиране    15%
Минимален и максимален размер на проекта    Минимален: 250 000 лв.
Максимален: няма
Срок на изпълнение на процедурата    18 месеца
Индикатори:
·    Проведена най-малко една информационна кампания по темите на под приоритета
·    Предложен, приет и приложен механизъм за мониторинг, контрол и оценка на прилагане на законодателството и изпълнение на (секторни) политики от администрацията, който да се прилага от социално-икономическите партньори

Наименование на процедурата    Процедура по Подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“

№ на процедурата (бюджетна линия)    BG051PO002/08/1.5-02
Цел на процедурата    Повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система и подобряване организацията на работните процеси в нея
Дата на обявяване на процедурата    февруари 2009 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения    април 2009 г.
Допустими бенефициенти    Конкретните бенефициенти: МП, АВ, ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура, НСлС
Общ размер на процедурата в евро    2 556 459 евро
Общ размер на процедурата в лева    5 000 000 лв.
Дял на съфинанси – рането от ЕС в %    85%
Максимален % на публичното съфинансиране    15%
Минимален и максимален размер на проекта    Минимален: 250 000 лв.
Максимален: няма
Срок на изпълнение на процедурата    18 месеца
Индикатори:
·    Проведени две информационни кампании по темите на подприоритета
·    Предложен, приет и приложен механизъм за подобряване на координацията между отделни органи на съдебната власт
·    Предложени и въведени мерки за по-ефективна организация на работата и модерно съдебно администриране в отделни органи на съдебната власт
·    Предложени конкретни мерки за превенция и борба с корупцията в съдебната система
·    Органи на съдебната власт, въвели системи за управление на делата
Приоритетна ос II. Управление на човешките ресурси

Наименование на процедурата    Процедура по Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“

№ на процедурата (бюджетна линия)    BG051PO002/08/2.2-03
Цел на процедурата    Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дата на обявяване на процедурата    септември 2009 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения    ноември 2009 г.
Допустими бенефициенти    Централна, областни и общински администрации
Общ размер на процедурата в евро    15 338 756 евро
Общ размер на процедурата в лева    30 000 000 лв.
Дял на съфинанси – рането от ЕС в %    85%
Максимален % на публичното съфинансиране    15%
Минимален и максимален размер на проекта    Минимален: 250 000 лв.
Максимален: няма
Срок на изпълнение на процедурата    18 месеца
Индикатори:
·    50 новоразработени (и осъвременени) обучителни модули
·    100 000 обучени служители в администрацията
·    50% обучени жени от общия брой обучени служители
·    Най-малко 60% обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
·    Най-малко 80% от служителите, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Приоритетна ос III. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

Наименование на процедурата    Процедура по Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“

№ на процедурата (бюджетна линия)    BG051PO002/08/3.1-03
Цел на процедурата    Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги
Дата на обявяване на процедурата    октомври 2009 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения    декември 2009 г.
Допустими бенефициенти    Конкретни бенефициенти: МДААР
Общ размер на процедурата в евро    10 225 838 евро
Общ размер на процедурата в лева    20 000 000 лв.
Дял на съфинанси – рането от ЕС в %    85%
Максимален % на публичното съфинансиране    15%
Минимален и максимален размер на проекта    Минимален: 250 000 лв.
Максимален: няма
Срок на изпълнение на процедурата    18 месеца
Индикатори:
·    90% от всички администрации, спазващи стандартното време за предоставяне на услуга (20 мин.)
·    500 административни услуги, предоставяни онлайн
·    15% от общия брой администрации, предоставящи услуги, достигнали ниво „отличен“ при обслужване на принципа на „едно гише“

ВИЖ СЪЩО

Технологична модернизация в големи предприятия

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България за постигането …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.