ОП “Рибарство и аквакултури”

По тази програма могат да кандидатстват, Асоциации или организации на производителите, Асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби, Ветеринарни власти; Екологични организации, (общини), Научни организации, НПО, свързани с рибарството, Организации на производителите, администрация /ИАРА/, Организации признати от Министъра на земеделието и продоволствието като Организации на производителите, Частни и публични компании в подсектор аквакултура,

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по:

Приоритетна ос 1: Развитие на аквакултурите, преработвателната промишленост и маркетинга

Ще бъде осигурена финасова подкрепа за закупуване на оборудване, необходимо за намаляване влиянието на риболовната активност върху местообитанията и морското дъно и видовете, които не са от интерес за стопанския риболов, както и инвестиране в риболовни приспособления с по-висока селективност. Също така трябва да се осигурят модерно оборудване за риболовните кораби, безопасност на навигацията и подобряване условията на работа, както и инвестиране в средства за подобряване  качеството на продукцията.

Поставените цели са насочени към повишаване качеството на продукцията и технологичното ниво, прилагане на добрите производствени практики, система за мониторинг на качеството, санитарни и хигиенни мерки.

Приоритетна ос № 2: Развитие на аквакултурите, преработвателната промишленост и маркетинга:

Подкрепа за устойчиво развитие на българските аквакултури за производство на по-голям асортимент от видове риба с по-висока стойност, по-голяма продукция за пазара, по-голямо производство на зарибителен материал за преработвателната промишленост, както и засилване дейността на преработвателната 62 промишленост, съобразно стандартите на ЕС и високо равнище на пазарните услуги.

Приоритетна ос № 3: Насърчаване на дейности от общ интерес

 • Риболовни пристанища и лодкостоянки

За да се осигури дългосрочна конкурентоспособност на пристанищата, трябва да се изградят всички необходими съоръжения (електронни услуги, фабрики за ледледогенератори, вода, гориво и др.) от риболовните кораби до доковете.

 • Разкриване на нови пазари и промоционални кампании

Нужни са и рекламни кампании за предлагането на риба и рибни продукти. За създаването на продукти, конкурентни на европейския пазар, производството трябва да изпълнява стандартите за качество, изисквани от ЕС с оглед безопасността на хранителните продукти и контрола върху тях.

 • Организации на производители

Основните цели на подобряване управлението на ресурсите са да се запази 65 биологичното разнообразие, устойчивата експлоатация на естествените местообитания, дивата флора и фауна, както и екологичното обновяване на разрушените системи.

 • Устойчиво развитие на рибарските области

България определи 6 – 7 потенциални зони, които ще се облагодетелстват от тези мерки. Всики тези зони трябва да са с ниско население, значителен процент от жителите им да са ангажирани в рибарския сектор, а рибарската активност да е в упадък. Населението в тези области трябва да е по-малко от 100 000 жители.

Приоритетна ос № 4: Устойчиво развитие в рибарските областите

Финансира развитието на областите със значително равнище на заетост в рибарския сектор чрез осъществяването на действия за развитие на рибарството, основаващи се на подхода „отдолу-нагоре“.

Приоритетна ос № 5: Техническа помощ

 • Оценки, експертизи, статистики, обучения и изследвания от общ характер, отнасящи се до функционирането на ЕФР.
 • Мерки за информираност на партньорите, бенефициентите, цялата общественост за възможностите за кандидатстване за усвояване на средства.
 • Мерки за разпространяване на информация, за изграждане на информационна мрежа, за поощряване сътрудничеството и обменът на опит в рамките на общността.
 • Внедряване и експлоатация на информационнатизирана система за управление, изпълнение, инспекция и оценка на Оперативната програма.
 • Подобряване методите за оценка и обмен на информация за най-добрите практики.

Изграждане /на транснационално ниво и на ниво Общност/ на мрежи от действащи лица по отношение трайното развитие на риболовните зони с цел облагодетелстване обменът на опит по отношение прилагането на най-добри практики и стимулиране трансрегионалното и транснационално сътрудничество и разпространяването на информация.

7 коментара
 1. Reply
  Ивайло Янков 27.05.2010 at 17:12

  Здравейте Краси,

  В зависимост от това, за какво точно искаш да кандидатстваш програма „Аквакултури“ трябва да избереш подходящата за теб мярка.

  Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

  Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Здравейте! Може ли да ми кажете чрез какви програмни документи в България се осъществява финансирането от ЕС на развитието на рибарството и аквакултурите?

 3. Reply
  Иавайло Здравков 04.02.2010 at 10:55

  Здравейте EGOIST,

  Програмата по която може да кандидатствате за изграждане и/или реконструкция на съществуваш такъв е програма „Аквакултури”.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Здравейте ,
  Искам да попитам в каква програма мога да кандидатствам за финансиране на рибарник. БЛАГОДАРИЯ ВИ предварително!

 5. Reply
  СТЕФАНОВА 27.10.2009 at 16:08

  Здравейте!Синът ми е студент в ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ със специалност
  РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРИ.Как мислите дали ще имат реализация тези деца???????????2

 6. Здравейте г – н Власев,
  По програма „Аквакултури” не може да бъде финансирана ферма за жаби. Програмата, която финансира такива проекти се казва „Развитие на селските райони”

 7. Въпросът ми е следния.
  Отглегдането на жаби попада ли в тази програма?
  Също така и създаването на кланница за съответните.

  Благодаря предварително

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0