Начало / Акцент Евро Финансиране / Отворена е процедурата „Развитие на социалното предприемачество”

Отворена е процедурата „Развитие на социалното предприемачество”

Управляващия орган на оперативна програма развитие на човешките ресурси обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”. Бенефициентите който са подали своите проекти, могат да ги оттеглят и подадат на ново, съобразeно с нововъведените промени .

Чрез допълнителните промени в Условията за кандидатстване се предвижда облекчаване и подкрепа на потенциалните бенефициента. Оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите, а не административната допустимост на кандидатите. По този начин се осигурява възможност качествените проектни предложения и идеи да се конкурират по технически и финансови показатели.

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика

Допустими кандидати :

 • Социални предприятия ;
 • Работодатели ;
 • Специализирани предприятия на хора с увреждания ;
 • Кооперации на хора с увреждания ;
 • Общини и райони на общини ;
 • Доставчици на социални и неправителствени организации .

Дейностите, които кандидатите ще заложат в проектните си предложения трябва да насочени към  осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия , специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез :

 • психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост
 • социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 • предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
 • оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие;
 • предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
 • проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
 • социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

 

Безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е в границите от  50 000 лв. до 391 166 лв.

Общият бюджет на процедурата е 15 000 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.

ВИЖ СЪЩО

Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.

9 мерки по ПРСР ще се отворят през 2019 г. „Над 2,5 млрд. лева са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.