Начало / Акцент Евро Финансиране / Очаква се увеличение на бюджета на процедурата “Ново работно място 2015”

Очаква се увеличение на бюджета на процедурата “Ново работно място 2015”

Поради големия интерес по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 се очаква увеличаване на бюджета – от 40 на 100 млн. лв. В рамките на първия краен срок – 14 септември 2015 г. по процедурата са получени 1695 проектни предложения на обща стойност 286 000 000 лв., които към настоящия момент се оценяват за административно съответствие и допустимост.

Предвид предстоящите два срока за подаване на проектни предложения, по време на заседанието на Комитета за наблюдение ще се обсъжда увеличаване на бюджета на процедурата. Заседанието на Комитета за наблюдение  на ОП РЧР 2014-2020 г.  ще се проведе на 11 ноември 2015 г.

Следващите два срока за подаване на проектни предложения са 19 Ноември 2015 г. и 5 Февруари 2016 г. Като за за микро, малки и средни предприятия – финансирането е 100%, а за големи предприятия – финансирането е до 80%. Целта на процедурата е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.

Европейски проекти - novek

ВИЖ СЪЩО

Промени по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за  втори път обществено обсъждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *