Начало / Акцент Евро Финансиране / Подготвена е наредба за законно отглеждане на канабис

Подготвена е наредба за законно отглеждане на канабис

Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис) с цел добиване на влакна, на фураж или за семепроизводство ще се извършва под строгия контрол на държавата. Проект на наредба, публикуван в Портала за обществени консултации, определя реда, който стопаните трябва да спазват при отглеждане на тази култура, което в обичайния случай се преследва от наказателното законодателство заради съдържанието на наркотично вещество.

Разрешението за отглеждане на конопените растения се издава само за реколта, в която съдържанието на тетрахидроканабинол – основната психотропна съставка, е под 0.2 тегловни процента в листната маса, цветните и плодните връхчета.

За да получи право за засяване на растенията, земеделският производител трябва да е регистриран като такъв, да е входирал декларация, че ще произвежда семена, предназначени за фураж и да е получил разрешение по Закона за посевния и посадъчния материал.

Наредбата посочва, че до 10 март производителите трябва да поискат разрешение за това производство от земеделския министър, като приложат документ за качеството на семената, сертификат за тях заедно с фактура за закупеното количество семена и документ за кълняемостта им. Освен това се прилага и копие на официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ че съдържанието в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол.

Министърът издава разрешение на съответния производител след като той подпише декларация, че няма да използва с други цели реколтата и след като представи свидетелство за съдимост.

Разрешението се издава до 10 април. Но то може и да бъде отказано, ако производителят има влязла в сила присъда по текстовете за наркотични вещества в НК или има административни нарушение по Закона за контрол върху наркотичните вещества.

Строгият контрол при отглеждането включва информиране на земеделското министерство за извършената сеитба, а след прибирането на растенията и за получената реколта, продадените количества и за складовите си помещения.

Отделно от това земеделците представят в съответните областни дирекции на МВР заверено копие от издаденото разрешение и информация за засетите площи.

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) взима проби от семепроизводствените участъци за изследване количеството на тетрахидроканабинол, а също и от растенията в конопените ферми. Анализите се извършат в акредитирана лаборатория у нас или в чужбина и са за сметка на производителите.

 

ВИЖ СЪЩО

В обществена дискусия кое часово време да изберем ще участват земеделски организации

Евродепутат Момчил Неков организира  открита обществена дискусия за смяната на часовото време и законодателството на ЕС. Форумът ще се проведе на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.