Важна информация
Начало / Акцент Евро Финансиране / Подготвят наредбата за прилагане на подмярка 7.6 за храмовете
църква

Подготвят наредбата за прилагане на подмярка 7.6 за храмовете

църкваРаботният вариант на наредбата за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), е готов. Подмярката, която касае вероизповеданията, трябва да се отвори в седмицата, която започва от 18 април, а приемът на заявления ще продължи четири седмици, според индикативния график на ПРСР за 2016 г. Първото обсъждане на проекта с браншовите организации ще бъде на 15 януари в земеделското министерство.

Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба, е безвъзмездна.

За подпомагане могат да кандидатстват местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица. За да са допустими за кандидатстване, те трябва да нямат задължения към ДФ „Земеделие“, както и към държавата.

 

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 1 000 000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 400 000 евро.

 

Европейски проекти - novek

ВИЖ СЪЩО

животновъдно изложение във Фравция

Условията за Мярка 14 за хуманно отглеждане на преживни са публикувани

Условията за включване на животновъди, които отглеждат едри и дребни преживни животни, към новата Мярка …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *