Начало / Акцент Евро Финансиране / Подмярка 4.2 – Финансови условия, критерии за оценка, точки

Подмярка 4.2 – Финансови условия, критерии за оценка, точки

30.11.2015 г. – Стартът на мярката за преработка на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020 е вече ясен. Приемът на заявления за подпомагане ще започне на 30.11.2015 г, ще бъде с продължителност 3 работни седмици и ще приключи на 18.12.2015 г.

Настоящата статия е продължение относно разясненията върху условията и реда за кандидатстване по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Ще получите информация за финансовите условия по мярката и критериите за оценка, които ще бъдат прилагани в условия на ограничен и недостатъчен бюджет. Бюджета по мярката за настоящия прием ще бъде 100 000 000 Евро.

 

КОЛКО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОДМЯРКА  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”?

Финансовата помощ за проекти подадени от микро, малки или средни предпиятия е 50%;

Финансовата помощ за проекти подадени от големи предприятия е 40 %.

Финансовата помощ по тази мярка ще се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

 1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
 2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
 3. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №20 от 27.10.2015 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
 4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3 от Наредба №20 от 27.10.2015 г., за кандидатите и/или ползвателите по чл. 7, ал. 1, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

КОЙ ЩЕ ПОЛУЧИ ПРИОРИТЕТ ПО КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОДМЯРКА  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”?

Приоритетите по Подмярка 4.2  ще бъде получен за проекти за

 1. Преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 5, измерени в тон;
 2. Въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
 3. Постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
 4. Преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
 5. Насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
 6. Чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
 7. Проекти изпълнявани в Северозападния район.

Проектите ще бъдат оценявани съгласно критериите за оценка, с които може да се запознаете от тук.

Максималният брой точки, които могат да бъдат получени са 90 точки. От значение за получаването им ще бъде сектора в който ще инвестира фирмата, това дали е новорегистрирана, дали има наличен персонал към момента на кандидатстване и какви ангажименти поема да изпълни.

Подробно разписани критерии за оценка на проектите по Подмярка 4.2 може да разгледате от ТУК!  Минималните изискванията и точките, които може да получите за съответствие с критериите са оценка са:

 

Изисквания по критериите за оценка Подмярка 4.2

*1. Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност. С извършване на инвестицията кандидата ще създаде определен брой работни места. Конкретния брой точки ще бъде изчисляван по следния начин:

 • До 5 работни места – 7 т.;
 • От 6 до 10 работни места – 10 т.;
 • Над 10 работни места – 12 т.;

 

**2. Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност. С извършване на инвестицията кандидата ще запази съществуващите (към края на предходната календарна година) и ще създаде определен брой нови работни места:

 • До 5 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 2 нови работни места) работни места – 7 т.;
 • От 6 до 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 4 нови работни места) работни места – 10 т.;
 • Над 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 8 нови работни места) работни места – 12 т.;

Надяваме се, че сме Ви били полезни и сме Ви помогнали да направите своя информиран избор сега!

Последвайте ни и на нашата Фейсбук страница, за да имате достъп до най-актуалната информация свързана с финансирането на Вашия проект навсякъде и по всяко време!

ВИЖ СЪЩО

100% финансиране на центрове за професионално обучение

Програма за развитие на селските райони предоставя възможност за получаване на 100% безвъзмездна финансова помощ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.