Начало / Акцент Евро Финансиране / По заповед на аграрния министър се увеличава бюджетът по мярка 7.2

По заповед на аграрния министър се увеличава бюджетът по мярка 7.2

Аграрният министър Румен Порожанов увеличава бюджета по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- първи прием, с проект на заповед, публикуван днес. От фонд „Земеделие“ са предоставили информация за броя на проектите с еднакъв брой точки, а също и така и за възможността да се осигури допълнително финансиране в размер на 40 750 587.99 евро.

Министърът нарежда:

І. Увеличавам финансовата помощ по т. 2 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за приетите заявления за подпомагане в периода на прием по т. 1 от същата заповед, както следва:

  1. по т. 2.1. – до левовата равностойност на 4 601 697,52 евро;
  2. по т. 2.2. – до левовата равностойност на 33 234 482,05 евро;
  3. по т. 2.5. – до левовата равностойност на 1 533 899,17 евро;
  4. по т. 2.6.1. – до левовата равностойност на 613 559,67 евро;
  5. по т. 2.6.2. – до левовата равностойност на 766 949,59 евро .

ІІ. Размерът на финансовата помощ по т. І да се използва само за заявления за подпомагане по т. 1 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, получили следните точки по критериите за подбор и допустими за подпомагане съгласно разпоредбите на Наредба № 12 от2016 г.:

  1. 64 точки за дейности по т. 1.1.;
  2. 55 точки за дейности по т. 1.2.;
  3. 31 точки за дейности по т. 1.5.;
  4. 9 точки за дейности по т. 1.6.1., след прилагане на Критерий 2 от Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от2016 г.;
  5. 11 точки за дейности по т. 1.6.2., след прилагане на Критерий 2 от Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г.

 

Европейски проекти - novek

ВИЖ СЪЩО

Цех за преработка на плодове и зеленчуци

Високият интерес към сушените плодове и зеленчуци, както и към замразените такива, подтикват много хора …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *