Начало / Общи / Полезна Информация / Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение

Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение

Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза

Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза, като им предостави професионална консултантска подкрепа за изготвяне на планове и програми за преструктуриране, стратегии за развитие, финансови анализи и други услуги, съобразени с ресурсите и потребностите на предприятията, както и с динамиката на икономическата среда, и насочени към възстановяване на икономическата жизнеспособност и устойчивост на предприятията.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти представлява държавна помощ в съответствие с т. 4.2.2 „Нова мярка“ от Съобщение на Комисията – Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ С 16, 22.01.2009 г.).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 955 830 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Консултантски услуги, свързани с извършване на анализ и преструктуриране на дейността на кандидата, които включват:

  • Изготвяне на планове и програми за преструктуриране на предприятието – кандидат, насочени към възстановяване на жизнеспособността им в краткосрочен или средносрочен план;
  • Изготвяне на фирмена стратегия за развитие на предприятиeто в затруднение.

Консултантски услуги в областта на финансовия мениджмънт и контролинг:

  • Вътрешен анализ на предприятието в затруднение;
  • Финансов анализ на активите и пасивите на предприятието в затруднение.

Консултантски услуги, свързани с извършване на оценка на риска и критичните точки в дейността на предприятието – кандидат.

Консултантски услуги за изготвяне на насоки за използване на застраховка, покриваща риска от неплащане по търговски сделки.

Консултантски услуги за извършване на анализ на възможностите и нуждите от обучение на персонала на предприятието за работа в условията на финансова криза.

Други допустими дейности, свързани с изпълнението на проекта:

  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта– не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта – не повече от 900 лева.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.11.2010 г., 16.00 ч.

Източник: Програма „Конкурентноспособност“

ВИЖ СЪЩО

иновации

„Разработване на продуктови и производствени иновации“

Здравейте, приятели! Днес ще изместим фокуса от Програма за развитие на селски райони към ОП …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.