Начало / Общи / Полезна Информация / Приемът на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност” стартира в началото на 2015г.

Приемът на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност” стартира в началото на 2015г.

Здравейте приятели, през последните месеци липсата на яснота и информираност, както и противоречивата информация относно програмите от новия програмен период, създаде тягостно усещане за бездействие, нехайство, пълна незаинтересованост и липса на инициатива от страна на институциите.

Новият програмен период вече започна, а нормативната база и графиците на част от оперативните програми все още не са ясни. Такъв е примерът с Програмата за развитие на селските райони. Но не всичко е толкова „мътно”, колкото изглежда.

Раздвижване има и първенци по организираност се оказват Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Министерство на образованието и науката.

Към момента са готови и представени за обществено обсъждане индикативните графици за 2015г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и Програмата за морско дело и рибарство.  В няколко последователни статии ще ви запознаем  с план- графиците на тези програми, тъй като това е от изключителна важност за правилното организиране на времето по подготовка на бъдещите проекти.

Започваме с представяне на Индикативната годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Пръв ще стартира приемът на проекти по приоритетна Ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж”. Датата на обявяване на процедурата ще е още през януари 2015г. като ще бъдат определени три крайни срока за кандидатстване през 2015 г. – първият краен срок е не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на     150 млн. евро или 293 374 500 лв, а максималният размер на помощта за един проект е 1 000 000 лв. От тази сума ще могат да се възползват микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Целите, към които е насочена помощта от Европа са свързани с  подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление, както и засилване на експортния потенциал на предприятията. С помощта по тази приоритетна ос ще могат да се придобиват дълготрайни материални и нематериални активи.

Максималният процент на съфинансиране варира между 35%-70% в зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ.

Прием на проекти по приоритетна Ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“   

energy-efficient-house-medium-800x400

Датата на обявяване на процедурата ще е през септември 2015, а крайният срок за подаване на проектните предложения ще е предвидено да бъде  не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е  1 500 000 лв., а общият размер на помощта по процедурата е в размер на 97 792 000 лв.

Допустимите кандидати по тази ос са микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Най-общо категориите, допустими за финансиране разходи, могат да се групират като Инвестиционни разходи;  разходи за СМР, разходи за услуги.

Дейностите, които  ще се финансират са свързани с придобиване на ДМА и ДНА, допринасящи за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; консултантски услуги за извършване на енергиен одит.

Максималният процент на съфинансиране е между 35% – 70%.

Прием на проекти по приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 

Датата за обявяване на процедурата се очаква да е в края на 2015г, а крайният срок за подаване на проектни предложения да е не по-малко от 60 дни от обявяването.

6478-innovation02   Допустимите кандидати тук са микро-, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 Дейностите, които могат да се финансират са придобиване на ДМА; придобиване на ДНА; консултантски и помощни услуги в подкрепа на       иновациите.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е                                500 000 лв.

Максималният процент на съфинансиране  е между 35% – 85% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

 • Предложения и коментари относно Индикативната годишна работна програма за 2015, можете да се изпращате в срок до 17:30 ч. на 15.10.2014 г. (включително), на електронната поща на Министерството на икономиката и енергетиката
  [email protected] 

ВИЖ СЪЩО

иновации

„Разработване на продуктови и производствени иновации“

Здравейте, приятели! Днес ще изместим фокуса от Програма за развитие на селски райони към ОП …

22 коментара

 1. Геновева Крумова

  Здравейте г-н Янков,
  Бихме искали да стартираме бизнес, с който да ангажираме свободното време на младите хора, като им предоставим място за спорт и творческо развитие, на територията на град София и град Монтана. Бихте ли ни посъветвали, дали има програма, с която бихте ни подпомогнали.
  Благодарим Ви предварително!

  • Ивайло Янков

   Здравейте Геновева,
   Подобна дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 2. Димитър Ненов

  Здравейте, г-н Янков. Искам да попитам дали мога да получа инвестиране по проект за ортопедични изделия, медицински консумативи и рехабилитационни уреди? Към кого трябва да се обърна, когато е готов и като цяло от къде мога да прочета повече за тези програми? Благодаря предварително! 🙂

  • Ивайло Янков

   Здравейте Димитър,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“ , при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетните общини за програмата.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 3. Александър Лумбев

  Здравейте, г-н Янков,
  Интересувам се от възможностите за финансиране на малко заведение в гр. София, или стопанисване на рибарник в района.
  Предварително благодаря.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Александър,
   За съжаление няма да може да се финансира проект на територията на град София.

 4. Dancho Vasilev

  imali nqkakvi podpomaganiq za magazini za hranitelni stoki blagodarq predvaritelno

 5. Анелия Вълова

  Здравейте г-н Янков, бих искала да получа информация като търговец на консумативи за земеделието, бих ли могла да получа финансиране по програма за изграждане на складово хале върху собствен терен в гр.Плевен.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Анелия,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на следните приоритетни общини за област Плевен, а те са както следва: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 6. Севгюл Хасан

  Здравейте г-н Янков,
  Искам да направя Детски парти център в гр. Димитровград. В града ни няма място къде да си организираме партита за рождени и именни дни за децата. Въпроса ми е дали може да се кандидатства за финансиране по мярка 312 за такъв център?

  • Ивайло Янков

   Здравейте Севгюл,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за област Хасково, а те са както следва: Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 7. Jordan Gechev

  Здравейте г-н Янков,

  Бихме искали да развием иновативен проект за „метод и устройство за разграждане на въглеродо-водородо съдържащи материали“. Публикувана заявка за патент в българско патентно ведомство на 31.10.13.г. стр 10.номер 111531.
  Предполагам трябва да изчакаме Иновации и Конкурентноспособност ?

  Благодаря

 8. Стойков

  Здравейте г-н Янков,

  Бихме искали да развием иновативен апарат използваем в кинезитерапията.
  Съответно патентоваме и произведем в България.
  Предполагам трябва да изчакаме Иновации и Конкурентноспособност ?

  Благодаря

  • Ивайло Янков

   Здравейте г-н Стойков,
   Подробна информация ще можем да Ви дадем след нова година за тази програма.

 9. Силвия Димова

  Здравейте г-н Янков ,
  ние сме вносители на японски трактори и инвентар от Япония. Имаме необходимата площ в индустриална зона , където евентуално може да се построи специализиран магазин за инвентар на селскостопанска техника и резервни части. Интересуваме се от възможна инвестиция ,с която да реализираме желаната от нас сграда за продажба на инвентар и резервни части за агротехника.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Силвия,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че исканата от вас дейност се развива под обхвата на следните приоритетни общини за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310
   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.
   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!
   Поздрави,

 10. Валя Жекова

  Здравейте г-н Янков,
  интересува ме дали може да се реализира някаква инвестиция в рамките на ПРСР на терен от 4 дка, който е в регулация, но е със статут „за обществено ползване“. Тернът е частна собственост и се намира в Арбанаси. Доколко промените в новата ПРСР ще позволят участие с проекти на кандидати от малките селищата в големите общини?

  • Ивайло Янков

   Здравейте Валя,
   Исканата от вас дейност не може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Арбанаси не е сред приоритетните за програмата.

 11. Здравейте г-н Янков
  Собственик съм на фирма Валента Вип Травел. Дейноста на фирмата основно е участия и посещения на изложения, организиране на конференции, семинари и фирмени мероприятия. Имаме лиценз за туроператор и лиценз за пътнически транспорт. В момента фирмата разполага с един 33 местен автобус и един 8 местен бус. Бих желала да закупя нов автобус с 49 места и 20 местен бус за да мога да обслужвам клиентите си но нямам необходимите средства. Има ли програма, която да финансира тези покупки?
  Предварително благодаря за отговора
  Поздрави
  Валентина Николова

  • Ивайло Янков

   Здравейте Валентина,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 12. Ивайло Янков

  Здравейте г-н Ганев,
  Исканата от вас дейност може да бъде финансиране по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310
  За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 13. Г. Ганев

  Преди две години закупих три декара земя в родопите идеално за изграждане на екокъмпинг за палатки , каравани и кемпери. Личните ми средства не достигат, затова се обръщам към Вас, г-н Янков за съдействие или лична среща. С нетърпение очаквам отговор от Вас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.