Начало / Кредитиране / Продуктите на ДСК

Продуктите на ДСК

Банка ДСК ще съдейства на настоящите и бъдещите си клиенти да получат достъп до предоставените от Европейския съюз и Държавния бюджет средства, чрез предоставяне на специализирани кредитни продукти
Необходими данни от клиента
С цел да направи финансова оценка на проектното финансиране, Банка ДСК изисква следната информация във връзка с проекта, спонсорите на проекта и кредитополучателя:
·    Детайлно описание на проекта
·    Правна и фирмена документация на кредитополучателя
·    Данни за финансовото състояние на спонсорите на проекта (годишен отчет, референции и т.н.)
·    Пазарно проучване, изготвено от клиента или външни експерти, финансови разчети, както и проучване на осъществимостта на проекта
·    Договори във връзка с проекта, които са  подписани или се планира да бъдат подписани
·    Други сведения за проекта.
Заради особеностите на проектното финансиране и специфичната му структура, кредитирането от този тип предполага по-големи мащаби, като горната граница за сумата на кредита е гъвкава. Срочността на кредита се договаря с клиента на базата на спецификите на съответния бранш, като определящ в случая е очакваният паричен поток, генериран от проекта.
В зависимост от паричната единица, с която се реализира кредитирането, лихвата се основава на съответния базисен лихвен процент.

Вид и цел

Размер

Срок

Обезпечение

ДСК Евростарт

стандартен инвестиционен кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от Европейския съюз и Държавния бюджет

до 100% от стойността на предпроектните дейности

до 60 месеца

всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност

ДСК Евромост

стандартен инвестиционен кредит за разплащане на допустими разходи съгласно правилата на съответната оперативна програма, за реализиране на проекти, одобрени за финансиране от Европейския съюз и Държавния бюдже

до размера на договореното плащане на средства от съответната оперативна програма

до 60 месеца, но не по-дълъг от срока на приключване на съответната оперативна програма

особен залог върху вземания на средства от оперативната програма, по която се реализира проекта и други допустими от законодателството обезпечения

ДСК Европроект

стандартен инвестиционен кредит за съфинансиране на разплащания на разходи, свързани с изпълнението на проект, одобрен по програма на ЕС

до пълния размер на разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС и ДБ

до 60 месеца

всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност

ДСК Еврофинал

кредитна линия за разплащане на ДДС, свързано с изпълнението на проект, одобрен за финансиране със средства от ЕС и ДБ;

съобразно приложимата данъчна ставка

до 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта

залог на вземания по дължим за възстановяване ДДС и други допустими от законодателството обезпечения

Кредити за земеделски производители по оповестени национални програми
Предоставят се на земеделски производители с одобрени проекти по оповестени национални програми на ДФ”Земеделие”.
Какво представляват?
Кредитите са инвестиционни, като  собственото участие на кредитоискателя в кредитната сделка е минимум 20%.
Кредитите са със срок на издължаване до 7 години.
Кредитите се олихвяват с 9% годишна лихва.
Обезпечават се с всички допустими от българското законодателство обезпечения.
Какви са Вашите предимства?
·    ползвате преференциални лихвени условия
·    ползвате капиталови субсидии и субсидии за покриване на разходите за лихви по ползвания кредит

ВИЖ СЪЩО

Списък на банките сключили Рамкови споразумения с МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката подписа Рамкови споразумения с банковия сектор за полагане на съвместни …

Един коментар

  1. imam voena invalidnos 60%kak da polusha bezlihven kredit za startirash biznes i koi da mi potgotvi dokumentaciata za kon 0887070405

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.