Начало / Кредитиране / Продуктите на Пощенска Банка

Продуктите на Пощенска Банка

Възможности:
• Кредит за изготвяне на проекта
• Дългосрочен целеви инвестиционен/ оборотен кредит
• Краткосрочен кредит (мостово финансиране) – до получаване на субсидията
• Лизинг
• Други банкови услуги и продукти (специални разплащателни сметки за превеждане на субсидиите, гаранции, референции, електронно банкиране и др.)

Стъпки Пощенска банка Получател на субсидията (Бенефициент)/клиент на Пощенска банка Държ.институция – Управляващ орган на ОП/Междинно звено
1 Запитване относно възможности за финансиране на проектна идея. Обявяване на схема за безвъзмездна финансова помощ.
2 Предоставяне на актуална информация; консултиране относно структурата на финансирането;
3 Подготовка на проекта Кандидатстване за кредит/лизинг или предварително уверение за отпускане на кредит.
4 Разглеждане и одобрение. Отпускане на кредит или издаване на уверение за кредит.
5 Подаване на проекта, заедно с банковото уверение за кредит пред съответната държ. институция.
6 Оценка на проекта. Решение за одобрение.
7 Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с държ. институция Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Бенефициента
8 Сключване на договор за кредит/лизинг. Сключване на договор за кредит/лизинг.
9 Предоставяне на кредит/лизинг. Мониторинг на изпълнението на задълженията по договора. Изпълнение на проекта.
10 Отчитане на проекта и заявка за изплащане на субсидията, дължима по договора за безвъзмездна финансова помощ.
11 Проверка на изпълнението: доставки, документация, изпълнение на всички изисквания по договора за безвъзмездна финансова помощ. Одобрение на изпълнението на проекта /финален отчет/.
12 Получаване на субсидията. Изплащане на субсидията.
13 Погасяване изцяло или частично на кредита с получената субсидия (според договора за кредит)
14 Погасяване на кредита със средства от собствени приходи (в случай на кредит за разходи по проекта, които не се покриват от субсидията).

Ако проектът е разделен на отделни етапи, стъпки 9-13 се повтарят няколко пъти, според броя на етапите.

ВИЖ СЪЩО

Списък на банките сключили Рамкови споразумения с МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката подписа Рамкови споразумения с банковия сектор за полагане на съвместни …

Един коментар

  1. Daniel Georgiev

    Банката е разработила добра схема, тъй като кандидати като нас имат добра идея, но им липсват финансовите средства

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.