Начало / Акцент Евро Финансиране / Проектонаредбата за мярка 19.3 – готова

Проектонаредбата за мярка 19.3 – готова

Проектонаредбата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е готова. Проектът е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК.

До 100 хил. евро ще е максималната помощ, която местните инициативни групи (в това число и рибарски) могат да разходват при транснационално сътрудничество. Ако сътрудничеството е вътрешнотериториално, субсидията е 50 хил. евро.

Отделно от това наредбата предвижда за подготвителните дейности да се разработват проекти, в които субсидията да е съответно 25 хил. евро – за транснационално сътрудничество и 10 хил. евро – за вътрешно.

В проекта на наредба се посочва, че допустимите разходи са принос на всеки един от кандидатите за реализиране на проекти по подмярка 19.3.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” има за цел осъществяване на съвместни дейности: обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и др., допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и на ПРСР 2014 – 2020 г., стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво, създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност, подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др.

 

ВИЖ СЪЩО

Ясни са ставките за обвързана подкрепа за планински овце/кози и млечни крави

С две министерски заповеди от 5 декември са определени ставките за обвързана подкрепа за овце …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.